Siirry sisältöön

Medialle

Voimaa vanhuuteen -mentorointiohjelma edistää kotona asuvien, toimintakyvyltään heikentyneiden ikäihmisten (75+) yhdenvertaisia liikkumismahdollisuuksia, itsenäistä suoriutumista ja osallistumista ottamalla käyttöön hyviä toimintatapoja liikuntaneuvonnasta, ryhmäliikunnasta ja ulkoilusta. Hyvien toimintatapojen käyttöönotto toteutetaan yhteistyössä järjestöjen, julkisen sektorin ja ikäihmisten kanssa.

Ikäinstituutin koordinoimaa Voimaa vanhuuteen -ohjelmaa rahoittavat sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus (STEA) ja opetus- ja kulttuuriministeriö.

Asiantuntemustaan antavat ohjausryhmän välityksellä: Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus (STEA), sosiaali- ja terveysministeriö, opetus- ja kulttuuriministeriö, Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri (Eksote) Gerontologian tutkimuskeskus (Jyväskylän yliopisto), Kuntaliitto, Terveyden- ja hyvinvoinninlaitos (THL), UKK-instituutti, Suomen Kuntaliitto, KKI -ohjelma (LIKES), Suomen Voimisteluliitto, Suomen Latu, Soveltava liikunta SoveLi ry, Vanhustyön keskusliitto ja Eläkeläisliittojen etujärjestö (EETU ry).

Tietoa Voimaa vanhuuteen -mentorointiohjelmasta antavat:
toimialapäällikkö ja ohjelmajohtaja Katja Borodulin 050 591 2413
ohjelmakoordinaattori Pirjo Kalmari 040 5968 798
viestintäkoordinaattori Anne Honkanen 040 081 4550

etunimi.sukunimi@ikainstituutti.fi

Ikäinstituutti
Voimaa vanhuuteen -ohjelma
Jämsänkatu 2
00520 Helsinki

Logot median käyttöön kerrottaessa Voimaa vanhuuteen -mentorointiohjelmasta:

 

 

 

Lehdistötiedotteet

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011