Siirry sisältöön

Ikäihmisten terveysliikuntaan tietoa ja hyviä käytäntöjä

O44A8187

Kuva: Ossi Gustafsson

   

Oppiminen ja arviointi

Oppimista tuetaan parhaiten tarjoamalla sopivassa suhteessa uusia ja vanhoja sekä helppoja ja haastavia harjoitteita. Oppimistilanteen tulee olla mahdollisimman vapaa turhista suorituspaineista, ja opeteltava asia on perusteltava hyvin. Oppimista helpottaa, jos harjoite kytketään konkreettisiin asioihin tai mielikuviin ja suoritusta kehitellään pienin askelin. Uuden oppiminen on hitaampaa kuin nuoremmilla ja suoritukset vaativat runsaasti toistoa vakiintuakseen.

Oppimiseen vaikuttaa ohjaajan persoona ja ilmapiiri. Onnistumisen kokemukset ja elämykset ovat tärkeitä ja ne koetaan liikuntatilanteessa, jossa suorituksia ei vertailla vaan jokainen voi edistyä omista lähtökohdistaan käsin.

Selkeää ja havainnollista

Olosuhteet on tehtävä mahdollisimman häiriöttömiksi. Puheen ja näytön tulee olla selkeää. Ohjattaville on annettava riittävästi aikaa kokeilla ja harjoitella tehtävää. Oppimista tukee eri aistikanavien hyödyntäminen; näköaisti (kuvat, piirrokset, kaavakuvat, videot), kuuloaisti (lorut, intonaatio, ohjaajan äänenkäyttö) ja tuntoaisti (kosketus, avustus, kosketusmerkit).

Oppimista edistävä ilmapiiri on lämmin, rohkaiseva ja tasa-arvoinen. Ohjaaja huomaa tasapuolisesti kaikki ryhmäläiset sekä suhtautuu sallivasti yksilöllisiin eroihin. Myönteinen palaute innostaa yrittämään ja palkitsee liikkujaa.

Arviointi ja palaute

Arvioinnilla tuetaan oppimista, ohjaamista sekä varmistetaan toiminnan laatu. Hyvin toteutettu arviointi lisää motivaatiota ja myönteistä asennetta sekä parantaa oppimistuloksia.

Edistymistä voidaan arvioida kyselyin ja testein. Liikkumiskyvyn testeillä saadaan tietoa harjoitusvaikutuksista, kuten lihasvoiman ja tasapainon kehittymisestä.

Liikunnanohjauksessa rakentavaa palautetta on annettava välittömästi suorituksen jälkeen ja mahdollisimman usein. Selvät virheet liikesuorituksessa tai toiminnassa, jotka ovat turvallisuuden tai harjoituksen tavoitteen kannalta välttämättömiä, tulisi korjata. Uuden näytön ja selityksen avulla korostetaan oikeaa suoritustapaa. Hyvä palaute

  • on myönteinen ja kannustava
  • korostaa oikean suorituksen ydinkohtia
  • on yleinen tai yksilöllinen

Laadukkaaseen ryhmätoimintaan liittyy mahdollisuus osallistujapalautteeseen ja on tärkeä antajalle itselleen sekä myös ohjaajalle. Palautetta voidaan kerätä suullisesti tai kirjallisesti tunnin jälkeen ja esimerkiksi lukukausittain siihen tarkoitetulla lomakkeella. On tärkeää suunnitella, kuinka asiakaspalautetta kerätään ja miten sitä hyödynnetään.

Tutustu myös: