Siirry sisältöön

Ikäihmisten terveysliikuntaan tietoa ja hyviä käytäntöjä

IMG_1912

Kuva: Ossi Gustafsson

   

Sopivat ulkoiluympäristöt

Iäkkäät ihmiset tarvitsevat helposti saavutettavia, esteettömiä ja miellyttäviä ulkoiluympäristöjä, joissa on huomioitu ikääntymisen mahdollisesti mukanaan tuomat rajoitteet. Iäkkäille ihmisille sopivassa ulkoiluympäristössä on huomioitu, että

 • istuimia ja levähdyspaikkoja on riittävästi – näköyhteys seuraavaan levähdyspaikkaan on tärkeää
 • kaltevuudet ja pinnanmuodot eivät ole liian suuria
 • kaiteet on sijoitettu mahdollisuuksien mukaan reitin molemmin puolin
 • valaistus on riittävä eikä jätä varjoja
 • kasvillisuus on monipuolista ja vuodenaikojen mukaan vaihtelevaa
 • kunnossapidosta huolehditaan (hiekoitus, auraus)
 • kulkeminen sisältä ulos ja takaisin onnistuu vaivatta, esim. ei raskaita ulko-ovia
 • liikuntavälineet ja muut toiminnalliset alueet on sijoitettu näkyvälle paikalle, mutta kuitenkin niin, että ne on mahdollista kiertää
 • kulku onnistuu myös apuvälineiden, kuten rollaattorin ja pyörätuolin kanssa
 • ulkoilupaikkojen sijainti on lähellä kotia
 • kävelyreitit ovat selkeät ja vaihtelevat
 • oleskelu ja toisten ihmisten kohtaaminen on mahdollista.

Tutustu myös: