Siirry sisältöön

Ikäihmisten terveysliikuntaan tietoa ja hyviä käytäntöjä

ikainstituutti_liikuntaneuvonta-1

Kuva: Siri Sipilä

Suunnittelu ja ohjaaminen

Ammattilaisten tulee osata ohjata iäkäs sopivaan liikuntaan ja tukea hänen arkiliikkumistaan. On tärkeää, että liikuntaneuvojalla on riittävästi tietoa paikkakunnan liikuntamahdollisuuksista julkisella ja järjestösektorilla.

Tee liikkumissuunnitelma

Liikkumissuunnitelma/liikkumissopimus laaditaan yhdessä iäkkään kanssa ottaen huomioon terveystavoitteet ja liikuntasuositukset. Myös ruokailusta ja ravitsemuksesta tulee keskustella liikkumissuunnitelman yhteydessä, sillä tuloksellisen harjoittelun edellytyksenä on riittävä ravintoaineiden saanti. Iäkkään kanssa pohditaan, millainen liikunta ja konkreettiset lähitavoitteet soveltuvat hänen elämäntilanteeseensa. Liikunnan on oltava iäkkäälle mielekästä, jotta siitä muodostuisi säännöllinen tapa.

Liikkumissuunnitelmaan kirjataan, minkä verran arkiliikuntaa, ulkoilua, omaehtoista liikuntaa sekä ohjattua ryhmäliikuntaa on viikossa tavoitteena toteuttaa.

Auta liikuntatavan valinnassa

Iäkkään oma motivaatio ja kiinnostus ohjaavat ryhmän valintaa. Neuvontaa antavan ammattihenkilön tehtävänä on tukea iäkkään päätöstä ja selvittää yhdessä hänen kanssaan osallistumisen käytännön järjestelyitä kuten kulkemista ryhmään tai avustajien tarvetta. Selvitä:

  • tiedot sopivista sisä- ja ulkoliikuntapaikoista ja liikuntaryhmistä
  • liikuntatilojen esteettömyys, pukuhuone- ja suihkutilat
  • toiminnan kustannukset
  • harjoittelussa tarvittava vaatetus ja varusteet (esim. jalkineet)
  • kulkeminen ryhmiin, palvelulinjat, kuljetustuki
  • mahdollisuus saada avustaja tai saattaja
  • liikkumisen apuvälineet, harjoitteluvälineiden lainaus

Tarvittaessa järjestetään ohjaajan kanssa tutustumiskäynnit ja kokeilukerrat liikuntapaikoissa. Ikäihmisille kannattaa lainata liikuntaväline, kuten tarrapainot, tasapainotyyny, kävelysauvat tms. kokeiltavaksi. Tärkeää on kuunnella iäkkään ihmisen omia toiveita sekä ottaa huomioon hänen elämäntilanteensa ja voimavaransa.

Kannusta ja kannattele

Seurannasta sovitaan yhdessä iäkkään kanssa. Hyvä toimintatapa on esimerkiksi sopia soittoaika parin viikon välein. Seurantasoitot kannustavat jatkamaan omatoimista harjoittelua ja vahvistavat ikäihmisen virinnyttä kiinnostusta liikuntaan. Erityisesti asiakkaan kokemukset esteiden voittamisesta ovat arvokkaita. Pystyvyyden tunteen tukeminen tuo onnistumisen elämyksiä. Henkilökohtaiseen seurantatapaamiseen on hyvä varata aikaa. Tällöin voidaan täydentää suunnitelmaa esimerkiksi vaihtamalla liikkumistapoja ja lisäämällä suorituskertoja.

Arvioinnissa pääpaino on iäkkään edistymisellä omien välitavoitteidensa suuntaan sekä hänen hyvinvointikokemuksillaan. Kunto- ja terveystavoitteiden toteutumista arvioidaan pidemmällä aikavälillä. Seurantataulukko jumppaohjelmien kääntöpuolella on hyvä apu harjoittelun kirjaamisessa. Toimintakykytesteillä ja iäkkään palautteella arvioidaan harjoittelun vaikutuksia.

Tutustu myös:

Liikuntakalenteri ikäihmisten ja ammattilaisten avuksi (PDF)
Seiso omilla jaloillasi -ohje iäkkäälle (PDF)
Voitas.fi, yksittäisiä jumppaliikkeitä ja valmiita ohjelmia iäkkäille
Voimisteluohjelmat, kotiharjoittelun tueksi
Liikkumiskyvyn testit, ohjeita liikkumiskyvyn mittaamiseen