Kraft i Åren

Webbplatsen Kraft i åren tillhandahåller information om goda hälsomotionsförfaranden för beslutsfattare, olika yrkesgrupper, volontärer och seniorer. Webbplatsen bygger på erfarenheterna från det riksomfattande programmet Kraft i åren - hälsomotion för äldre (2005-2014). Välkommen att bekanta dig med webbplatsen!
Vi hoppas den ska vara till nytta.

Vinkkejä kotijumppaan