Siirry sisältöön

Information och god praxis till hälsomotion för äldre

   

Att nå de äldre och vägleda dem till motionsrådgivning

De seniorer som redan har nedsatt funktionsförmåga drar mest nytta av att motionera, i synnerhet styrke- och balansträning. Det är en utmaning att hitta dem och vägleda dem till målinriktad träning.

Det lönar sig att presentera motionsformerna på de platser där seniorerna rör sig och även vid andra än motionsrelaterade evenemang. På så vis kan man nå även sådana äldre som inte aktivt söker sig till motionssammanhang eller antar att motion av någon orsak inte lämpar sig för dem. Ibland måste man söka upp dem hemma och ta dem med på någon form av motion, exempelvis genom hembesök i syfte att främja hälsa och välbefinnande. Många behöver personligt stöd och personlig uppmuntran.

Kurser, evenemang och mässor

Man bör berätta om motion överallt där äldre personer samlas och rör sig. Exempel på evenemang:

  • kurser och allmänna föreläsningar på arbetar- och medborgarinstitut
  • besök hos pensionärsföreningars och andra föreningars klubbar och evenemang
  • sammankomster och evenemang i församlingar, marthakretsar och jaktsällskap
  • evenemang inom idrottssektorn och även kring andra teman, byafester, marknader, mässor
  • motions- och idrottsjippon, föreläsningar

Besök för att bekanta sig med idrottshallar och gym

Erfarenheter av motionsträning sporrar till att fortsätta. De äldre bör erbjudas möjlighet att i grupp eller individuellt

  • bekanta sig med motionslokaler och instruktörer
  • prova olika anordningar
  • få sin rörelseförmåga testad
  • pröva sina färdigheter
  • få information

Sök upp och identifiera

Man söker reda på seniorer som bor hemma, rör på sig bara lite och har nedsatt funktionsförmåga, exempelvis bland dem som är medlemmar i pensionärsföreningar och andra organisationer, bland klubbmedlemmar och bland dem som söker sig till yrkespersoners mottagningar och genom att göra hembesök i syfte att främja hälsa och välbefinnande. Vid behov kan rörelseförmågan bedömas genom intervjuer och test.

Om en äldre person har svårigheter som berör en eller flera av punkterna i förteckningen är det befogat att inleda motionsträning. Man klarlägger utbudet av motionsrådgivning på den egna orten, hänvisar den äldre till rådgivningen och vidare till träning.

Bedömning av rörelseförmågan hjälper att identifiera de äldre som har nedsatt balans eller svårigheter att röra på sig.

Rädslan för att falla hindrar den äldre ofta från att vistas utomhus eller ta del i någon motionsverksamhet.

Utvärdering av risken för fallolyckor -blankett kan användas i grupper eller vid mottagning för att göra en självbedömning av hur stor risk en person över 65 år har för fallolyckor.

Baserat på intervju, tester och utvärderingar, leds och uppmuntras de äldre till motion och träning, som är det viktigaste sättet att minska fall och förbättra rörligheten.

Det är viktigt att alla yrkespersoner som arbetar med de äldre, identifierar och vägleder framåt den personen, som skulle dra nytta av motionsrådgivning. De bör också ha tillräcklig information om de lokala rådgivningstjänsterna.

I kommunen bör finnas kriterier och överenskommelse mellan olika aktörer om samarbetspraxis, hur den äldre leds framåt i rådgivningsservicekedja.

Bekanta dig också: