Siirry sisältöön

Information och god praxis till hälsomotion för äldre

IMG_1827

Kuva: Ossi Gustafsson

   

Balansträning

Förmågan att hålla balansen är till stor del en motorisk färdighet som man lärt sig i barndomen. Det behövs kontinuerlig träning för att den ska bevaras och förbättras. Träningen bör på ett mångsidigt sätt omfatta de organsystem som bidrar till att reglera balansen. Övningarna bör vara förenliga med den individuella färdighetsnivån och tillräckligt krävande.

Steg för steg

 • Utgångsnivån för balanskontrollen klarläggs med hjälp av balanstest.
 • Man fastställer tillräckligt krävande övningar för följande delområden:
  • kontroll av balansen när man står
  • dynamisk balans och aktivitetsbaserade uppgifter
  • gång
  • muskelstyrka och rörlighetsträning
  • användning av sinnesrespons.
 • Övningarna blir svårare när den äldre enkelt och tryggt klarar av föregående moment.
 • Träningen effektiviseras individuellt
  • genom en mindre stödyta
  • genom ett mjukare underlag
  • genom minskat stöd
  • genom högre prestationshastighet
  • genom större rörelseomfång
  • genom användning av redskap som stöd för träningen
  • genom kombinerade uppgifter
  • genom fler uppgifter som kräver delad uppmärksamhet
 • Träningen blir ännu effektivare om de ovan nämnda metoderna kombineras.

Effektivaste är det, när man förenar styrke-och balansövningar under samma träningspass. Styrke- och balansträning kan ordnas på flera olika sätt och under olika förhållanden, på gymmet eller i olika lokaler. Motionsverksamhet bör ordnas i närheten av hemmet så att de är lätt för de äldre att komma till

Bekanta dig också: