Siirry sisältöön

Information och god praxis till hälsomotion för äldre

O44A8132

Kuva: Ossi Gustafsson

   

Bedömning av rörelseförmågan

Det är viktigt att bedöma utgångsnivån innan träningen inleds. Utgående från en bedömning av rörelseförmågan och mätningar kan man göra upp ett individuellt träningsprogram och välja rätt gruppnivå för den som motionerar i grupp.

Vid bedömningen kan man upptäcka och förutse förändringar i den fysiska funktionsförmågan och ingripa i detta redan i ett tidigt skede. Samtidigt motiverar mätningarna motionsutövaren, eftersom han eller hon kan följa hur den egna funktionsförmågan förändras under träningsperioden.

Det lönar sig att inleda bedömningen med en självutvärdering, en utfrågning och observationer. Först därefter övergår man till den egentliga mätningen. Hos äldre med nedsatt funktionsförmåga mäter man framför allt centrala förmågor och färdigheter i anslutning till det dagliga livet. Det är viktigt att mäta åtminstone muskelstyrkan i benen, balansen och gånghastigheten. Bedömningen kan kompletteras med ett mera övergripande test vid behov.

Bekanta dig också: