Siirry sisältöön

Information och god praxis till hälsomotion för äldre

IMG_1912

Kuva: Ossi Gustafsson

   

Lämpliga miljöer för utomhusmotion

Äldre personer behöver trygga, lättframkomliga och angenäma miljöer för utomhusmotion där man har beaktat de begränsningar som åldrandet kan föra med sig. En väl genomförd miljö lockar till att gå ut.

I en miljö för utomhusmotion vilken lämpar sig för äldre personer har man beaktat bland annat att

  • det finns tillräckligt med sittplatser och rastplatser – det är viktigt att nästa rastplats är inom synhåll
  • lutningarna och ytformationerna inte är alltför stora
  • det i mån av möjlighet finns ledstänger på båda sidor om rutten
  • belysningen är tillräcklig och att det inte finns några oupplysta avsnitt
  • växtligheten är mångsidig och varierar enligt årstiderna
  • underhållet sköts – även vintertid
  • det är lätt att röra sig inifrån ut och tillbaka, till exempel inga tunga ytterdörrar
  • motionsredskap och andra aktivitetsområden har fått en synlig plats, dock så att de går att gå runt dem.