Siirry sisältöön

Information och god praxis till hälsomotion för äldre

Motion utomhus

utomhusI en bra ålderdom ingår motion utomhus. För många av dem som har fyllt 75 minskar motionerandet utomhus i och med att funktionsförmågan har försämrats, även om behovet av motion utomhus kvarstår.

Regelbunden motion utomhus

  • piggar upp och ger avkoppling
  • utvecklar balansen och muskelstyrkan
  • förbättrar rörelsesäkerheten
  • ger möjligheter att sköta ärenden och träffa vänner

Om motionen utomhus minskar, försämras funktionsförmågan medan känslan av ensamhet och beroendet av tjänster ökar. För att de äldre ska ha möjligheter att regelbundet motionera utomhus krävs det övergripande samarbete mellan olika parter. Det behövs lättframkomliga friluftsleder, utomhusmotionsvänner och framför allt en positiv inställning till utomhusmotion för seniorer.

Äldreinstitutet har gett ut rekommendationer för främjande av en trygg och regelbunden motion utomhus för äldre. I rekommendationerna ingår anvisningar för exempelvis social- och hälsovårdsväsendet, idrottsväsendet och den tekniska sektorn samt för organisationer om hur man kan ordna tillgänglig motion utomhus.