Handledd utomhusmotion

Det finns många seniorer som inte vågar eller inte kan gå ut utan hjälp av någon annan. Seniorerna behöver tryggt sällskap för motion utomhus och handledd utomhusmotion på rutter som är tillgängliga.

Ut bland människor tillsammans med en utomhusmotionsvän

Tillsammans med en utomhusmotionsvän vågar även en senior med nedsatt funktionsförmåga gå ut för att sköta ärenden eller njuta av frisk luft. I en promenadgrupp kan man få nya vänner. You Tube -video
(på finska)

Det krävs inte några särskilda färdigheter för att man ska få vara utomhusmotionsvän. En frivillig utomhusmotionsvän kan bistå den äldre som behöver stöd för utomhusmotion eller vara den äldres medhjälpare i en utomhusmotionsgrupp.

Motionsrunda i grupp i Mellersta Karelen

I gruppen deltog seniorer från servicehuset och närmiljön. Frivilliga utomhusmotionsvänner samt skötare från hemvården och serviceboendet var medhjälpare. Gruppmedlemmarna motionerade genom att promenera självständigt, med hjälpmedel eller en medhjälpare eller genom att ta sig fram i rullstol. Efter att man bekantat sig med varandra och värmt upp valde man tillsammans motionsrundans längd utifrån en gångruttkarta. Efteråt samlades man vid startplatsen för att stretcha och planera följande träff. Vid behov ledsagades deltagarna hem.

TEKO 75+-projektet, föreningen Pohjois-Karjalan kansanterveys ry

Motion ute i naturen i Tohmajärvi

Med bistånd av utomhusmotionsvänner ordnades evenemang för motion ute i naturen kring olika teman: när vitsipporna blommar, när kalvarna släpps ut på grönbete, att kika på fåglar, att stjäla äpplen. Objekten fanns längs en relativt lättframkomlig rutt och lockade äldre personer till att röra på sig.

TEKO 75+-projektet, föreningen Pohjois-Karjalan kansanterveys ry

Gång med sång i Laukaa

I Laukaa fick man seniorer intresserade av handledd stavgång. Målgruppen var en sånggrupp, och på så vis lyckades man få med även dem som inte var pigga på själva motionsträningen.

Projektet Kotikannustaja, stiftelsen Laukaan Asumispalvelusäätiö