Nationell friluftsdag för äldre 10.10.2019

Många äldre personer vågar inte eller har inte möjlighet att gå ut utan hjälp och tryggt sällskap av någon annan. Vi kan alla visa att vi bryr oss genom att ta med oss en senior ut i friska luften. Genom den nationella friluftsdagen för äldre vill man fästa uppmärksamhet vid vikten av trygg och regelbunden utomhusmotion för seniorer med nedsatt funktionsförmåga. Dagen har allt sedan 2007 firats på torsdagen under De äldres vecka.

Gå ut med den äldre kampanjen 10.9.- 10.10.2019

På webben finns material t.ex olika videoklipp som uppmuntrara att delta i kampanjen. Kampanjen kulminerar med Friluftsdagen för äldre 10.10.2019 . Vi utmanar organisationer, servicehus, äldreråd, församlingar, medborgarinstitut och kommunernas idrotts- och socialväsenden att samarbeta och ordna motionsevenemang. Målet är att få aktörer och generationer att handla tillsammans.

Promenadkompis för äldre -handbok för frivilliga promendadkompisar

Guideboken (på finska) för kamrathandledare innehåller två styrke- och balansträningsprogram som kan användas i motionsparkerna.

Tilläggsinformation:
planerare Minna Säpyskä-Nordberg, minna.sapyska-nordberg(at)ikainstituutti.fi, tel 040 5968792