Att förebygga fall

Av dem som är över 65 år faller var tredje person som bor hemma och hälften av dem som bor på institutioner och servicehem minst en gång per år. Faktorer relaterade till seniorernas hälsa, kondition och beteende påverkar fallandet:

 • svårigheter att röra sig
 • tidigare fallolyckor
 • sjukdomar
 • medicinering
 • smärtor
 • rädd för att falla
 • nedsatt syn
 • alkohol

Dessutom finns det externa riskfaktorer och riskfaktorer i miljön:

 • hala eller ojämna ytor
 • mattkanter och trösklar
 • svag belysning
 • olämpliga skodon
 • olämpliga eller dåliga hjälpmedel

Man kan förebygga fallolyckor genom att åtgärda de faktorer som nämns ovan. Det lönar sig att diskutera behandlingen av sjukdomar, medicineringen och synen med en läkare. Det gäller att se till att det är tryggt att röra sig i hemmet och att miljön är tillgänglig när man rör sig utomhus. Man kan förbättra rörelseförmågan genom styrke- och balansträning.