Siirry sisältöön

Information och god praxis till hälsomotion för äldre

Jag – kamrathandledare?

Många av dem som gått i pension har ägnat sig åt motion redan i flera års tid och hunnit samla erfarenhet av olika grenar och motionsgrupper. Som pensionär har man kanske tid och inspiration även för nya utmaningar. Att handleda en motionsgrupp är en kombination av nytta och nöje. Den som är kamrathandledare får själv ta del av en trevlig hobby och samtidigt får seniorgruppen en intresserad handledare. Det är effektivt och roligt att träna i en grupp som leds av en utbildad kamrathandledare. Det är trevligt att motionera i en grupp med deltagare som är i samma ålder och likasinnade. Utan kamrathandledare skulle många av motionsgrupperna aldrig ha startat eller skulle verksamheten ha ebbat ut. I motionsgrupperna får handledaren träffa bekanta, lära sig nya saker och ge andra deltagare samma möjlighet.

Kamrathandledare utbildas på många orter till ledare för motionsgrupper för äldre. Fråga idrottsväsendet, hälsovårdsväsendet eller organisationerna på din ort var det ordnas kurser för kamrathandledare. Även många pensionärsföreningar samt medborgar- och arbetarinstitut utbildar frivilliga till ledare för motionsgrupper.

Utbildningskalender

Man har redan i mer än 30 års tid dansat seniordans på olika håll i Finland i grupper under ledning av kamrathandledare. Häng med!

Finlands Seniordansförbund rf
Suomen Kansainvälisen Senioritanssin Liitto ry.