Foto: Bo Stranden

Bedömning av rörelseförmågan

Det är viktigt att bedöma utgångsnivån innan träningen inleds.

Utgående från en bedömning av rörelseförmågan och mätningar kan man göra upp ett individuellt träningsprogram och välja rätt gruppnivå för den som motionerar i grupp. Vid bedömningen kan man upptäcka och förutse förändringar i den fysiska funktionsförmågan och ingripa i detta redan i ett tidigt skede. Samtidigt motiverar mätningarna motionsutövaren, eftersom han eller hon kan följa hur den egna funktionsförmågan förändras under träningsperioden.

Det lönar sig att inleda bedömningen med en självutvärdering, en utfrågning och observationer. Först därefter övergår man till den egentliga mätningen. Hos äldre med nedsatt funktionsförmåga mäter man framför allt centrala förmågor och färdigheter i anslutning till det dagliga livet. Det är viktigt att mäta åtminstone muskelstyrkan i benen, balansen och gånghastigheten. Bedömningen kan kompletteras med ett mera övergripande test vid behov.

Före mätningen

  • Kontrollera att mätredskapen är i skick.
  • Se till att testmiljön är trygg, har tillräcklig belysning och är ostörd.
  • Klarlägg bakgrundsinformationen om testpersonen med hjälp av en intervju eller ett formulär för förhandsuppgifter (pdf Formuläret för förhandsuppgifter finns för närvarande i extranätet).
  • Uppmana testpersonen att klä sig ändamålsenligt och använda lämpliga skodon.
  • Poängtera att det lönar sig komma utvilad och mätt till mätningen, men inte när man just har ätit.
  • Förklara för testpersonen varför testet utförs och vad man mäter med det.
  • Ge testpersonen tydliga instruktioner för utförandet av testet.
  • Ta reda på hur du ska tillkalla hjälp om det behövs.