Självutvärdering och observation

Genom självutvärderingstest, det vill säga olika slags enkäter och intervjuer, får man reda på hur personen själv upplever att han eller hon klarar av vissa aktiviteter. Testen är lätta att genomföra och lämpar sig för nästan alla. Vissa omständigheter, såsom personens upplevelse av sin rörelseförmåga, kan inte mätas på något annat sätt än genom självutvärdering.

Bedömning av fysisk funktionsförmåga

Kom ihåg att människor ofta över- eller underskattar sin funktionsförmåga.

Även exempelvis personlighet, emotionella faktorer, ålder och könstillhörighet inverkar på självutvärderingen.

Frågor om daglig fysisk aktivitet

Viktiga omständigheter

  • att röra sig inomhus, i trappor och utomhus
  • förändringar som gäller promenader och motion utomhus
  • tidpunkten för den förra utomhusmotionsvistelsen
  • eventuell fallrädsla och rädslans styrka

Hur de dagliga aktiviteterna lyckas, såsom

  • att resa sig i sittläge från liggande läge
  • att stiga upp från stolen
  • att stå utan stöd

Be den äldre visa hur han eller hon klarar av funktionerna och skriv in din bedömning i formuläret