Genomförande av motion

Vid ett välgenomfört motionstillfälle kan man aktivt träna alla delområden av funktionsförmågan. Motionsformerna bör vara tillräckligt ansträngande och fysiskt sett mångsidiga. Olika områden av den psykiska och sociala funktionsförmågan tränas genom att man väljer arbetsmetoder som framhäver deltagarnas självständighet, initiativförmåga, minne, slutledningsförmåga, omdöme, kreativitet, önskemål och ansvar. Handledaren kan också stödja deltagarnas motionsutövning på fritiden genom att redogöra för möjligheterna att utöva olika grenar och genom att ge anvisningar för hemgymnastik.

Längden på motionstillfällena varierar från 30 till 90 minuter beroende på bland annat deltagarnas kondition, motionsgrenarna, lokalerna och redskapen. Trygg och målinriktad träning inramas alltid av tillräckligt lång uppvärmning före och tillräckligt lång avslappning efter träningen. De fysiskt och psykiskt sett mest ansträngande och krävande övningarna inplaceras i mitten av passet.