Foto: Kuvakeskus Hynninen

Seniordans

Seniordans är en form av dansmotion som tagits fram för äldre personer och där åldersrelaterade förändringar i prestationsförmågan har beaktats. Seniordanserna är lättsamma sällskapsdanser som alla har ett eget namn, en egen karaktär och egen musik. Danserna kan grunda sig på folkmusik eller till exempel latinamerikanska danser, diskodanser och dansbanedanser. De som har nedsatt funktionsförmåga kan dansa sittdanser.

Seniordans stärker och stimulerar

Seniordans främjar balansen och gångförmågan. Regelbunden träning stärker hjärtat och cirkulationsorganen och effektiviserar andningen. Man kan mycket väl delta i seniordans ensam, utan någon medföljande danspartner. På seniordanserna dansar man oftast parvis och med ständiga partnerbyten. Deltagarna får då bekanta sig med varandra på ett naturligt sätt. Den mångsidiga musiken på seniordanserna höjer humöret. Lätta stegserier som upprepas och upprepas underlättar inlärningen. Dansformen tillåter även att kvinnor dansar naturligt med varandra. Detta är viktigt i grupper där det finns fler kvinnor än män. Man kommer till seniordanserna i vardagskläder och bekväma skor.

Seniordansen piggar upp, tränar minnesfunktionerna och erbjuder glad samvaro. Hobbyn erbjuder goda möjligheter att stödja seniorernas funktionsförmåga och livskvalitet. Även samhället drar nytta av verksamheten, om behovet av hjälp minskar och de äldre kan bo hemma längre.

Seniordans är inte bara hälsomotion utan också specialmotion, eftersom man ur det stora urvalet danser kan modifiera danser även för personer med funktionshinder och för långtidssjuka. Personer med nedsatt funktionsförmåga kan dansa även sittdanser, som inrymmer rikligt med interaktion med andra dansare.

Seniordansarna behöver inte ha någon dansbakgrund. Danserna leds alltid av en utbildad dansledare. Var och en som är intresserad av att leda seniordans kan utbilda sig till dansledare.

Internationell hobbyverksamhet

Danser som härstammar från olika länder och musiken i anslutning till dem vittnar om seniordansens internationella karaktär. Vid internationella möten för dansledare har man samlat gemensamt dansmaterial ända sedan 1983. För de internationella mötena används förkortningen ISDC (ISDC= International Seniordance Congress). De nordiska länderna har också samarbetat inom seniordanssektorn för att föra fram sin egen speciella karaktär. Sedan 1994 har de nordiska dansledarna träffats med tre års intervaller under rubriken Nordisk Träff. Det har varit brukligt att varje land lär ut 2-4 nya danser vid evenemangen och utifrån dem produceras det sedan gemensamt material och ett utbildningsprogram.

I Finland finns det ca 10 000 seniordansare, 400 dansledare och 500 verksamma grupper i varannan kommun. Följande instanser ansvarar tillsammans för utvecklings- och utbildningsarbetet, främjandet av hobbyverksamheten och kommunikationen när det gäller seniordansverksamheten: