Träning i olika utrymmen

Styrke- och balansträning kan ordnas på flera olika sätt och under olika förhållanden. I handledda grupper är träningen motiverande och påverkar inte bara rörelseförmågan utan också humöret. Att arrangera grupperna är emellertid förenat med utmaningar: Var ska man hitta lokaler och handledare och hur ska de äldres resor till och från grupperna ordnas? Motionsverksamhet bör därför ordnas också i närheten av hemmet.