Siirry sisältöön

Information och god praxis till hälsomotion för äldre

O44A7973

Kuva: Ossi Gustafsson

   

Motionshandledning

Handledningen av motion för seniorer följer allmänna handledningsprinciper, men deltagarnas ålder och till och med betydande skillnader i funktionsförmågan medför egna särdrag. Kvalitetsrekommendationer om handledd hälsomotion för äldre personer ger praktiska råd om handledning av motion för seniorer och baserar sig på forskningsrön och beprövad god praxis. I rekommendationerna ges anvisningar för beslutsfattare, för dem som anordnar motionstjänster, för handledare samt även för äldre klienter.

I rekommendationerna nämns följande kvalitetskriterier för handledd hälsomotion:

  • användarinriktad
  • tillgänglig
  • individuell
  • flexibel och enhetlig
  • trygg
  • etiskt riktig
  • god utvärderingspraxis

Viktigt att differentiera

Alla seniorer bör få motionera enligt sina egna förutsättningar och få goda upplevelser av motionerandet. De bör ha möjlighet att välja en grupp på en nivå som passar deras kondition. Deltagarnas önskemål och begränsningar i funktionsförmågan måste beaktas när motionstillfällen planeras. Handledaren måste bereda sig på att också differentiera innehållet enligt deltagarna olika funktionsförmåga. Innehållet måste vara ändamålsenligt med tanke på gruppmedlemmarnas ålder, erfarenhet, förmåga och förväntningar. Individualitet, upplevelser, tydlighet och interaktion har en stark framtoning i handledningen.

Bekanta dig också: