Siirry sisältöön

Information och god praxis till hälsomotion för äldre

Motionsrådgivning

Motionsrådgivning är en viktig del av den personliga hälsorådgivningen. Den framskrider etappvis och kan vara individuell eller grupprådgivning. Det är viktigt att hitta och identifiera de äldre som inte har tillräckligt motion i vardagen och som kunde ha nytta av motionsrådgivning. De behöver stöd och uppmuntran för att hitta ett lämpligt sätt att röra på sig. Kontinuiteten av träning och fysisk aktivitet kan stödjas genom att övervaka och utvärdera uppfyllelse av mål tillsammans.

Anställda inom social- och hälsovårdsväsendet och inom idrottsväsendet har en nyckelposition när det gäller att stödja motion bland äldre. Även privata serviceproducenter och organisationer spelar en viktig roll. De yrkespersoner som möter de äldre i sitt arbete eller i sin verksamhet bör föra på tal motion. De måste kunna vägleda de äldre till motionsrådgivning eller till någon lämplig motionsform och stödja de äldres fysisk aktivitet i vardagen. Motionsrådgivaren kan vara yrkespersoner inom social- och hälsovårdsväsendet samt idrottsväsendet. De måste ha tillräckliga baskunskaper om motion för äldre.

Målet är att den berörda ska inse vilken betydelse motion har för hans eller hennes välbefinnande och att han eller hon ska bli motiverad att motionera regelbundet på ett sätt som känns trevligt för honom eller henne.

Det är viktigt att rådgivningen är förtroendeingivande och stressfri. Rådgivning som sätter värde på den äldres resurser präglas av jämbördiga samtal. Den äldre har en aktiv roll i rådgivningssituationen. Den yrkesperson som har hand om rådgivningen avpassar informationen om motionens gynnsamma hälsoeffekter och tillvägagångssätten enligt den äldres livssituation och behov samt stödjer den äldres egen motionsaktivitet. Arbetssättet bör vara sporrande och stödja den äldres bemästringskänsla.

Bekanta dig också: