Siirry sisältöön
download-11

Foto: Tapani Romppainen

Motionsrådgivning

Motionsrådgivning är en viktig del av den personliga hälsorådgivningen. Målet är att den berörda ska inse vilken betydelse motion har för hans eller hennes välbefinnande och att han eller hon ska bli motiverad att motionera regelbundet på ett sätt som känns trevligt för honom eller henne.

Genom motionsrådgivning kan man effektivt och förmånligt upprätthålla och främja de äldres rörelseförmåga.

Motionsrådgivning ges till exempel inom hemvården, på rådgivningsbyråerna för äldre och på hälsovårdarens mottagning. Rådgivaren ska ha kännedom om motion, sjukdomar och åldrandeprocesserna. Rådgivningen framskrider etappvis och längden varierar enligt klientens behov. För vissa är en enda gång tillräcklig, men i allmänhet behövs det flera träffar och måste den äldre successivt ledas till att motionera.

Livsstilen ändras etappvis med tiden.

Det är viktigt att rådgivningen är förtroendeingivande och stressfri. Rådgivning som sätter värde på den äldres resurser präglas av jämbördiga samtal. Den äldre har en aktiv roll i rådgivningssituationen. Den yrkesperson som har hand om rådgivningen avpassar informationen om motionens gynnsamma hälsoeffekter och tillvägagångssätten enligt den äldres livssituation och behov samt stödjer den äldres egen motionsaktivitet. Arbetssättet bör vara sporrande och stödja den äldres bemästringskänsla.

Diaserie om motionsrådgivning för äldre