Foto: Jaakko Kilpiäinen

Information till de äldre

Att informera om motion utgör ett viktigt led i arbetet för professionella inom motion och idrott, men även andra företrädare för organisationer med verksamhet bland äldre, kamrathandledare, anhöriga och närstående är viktiga när det gäller att förespråka och informera om motion.

De yrkesutbildade måste kunna vägleda de äldre till någon lämplig motionsform eller till motionsrådgivning och stödja de äldres motion i vardagen. Det är bra om likställda, anhöriga och närstående kan vägleda och uppmuntra de äldre till att träna regelbundet.

Personlig information och uppmuntran är den effektivaste metoden.

Seniorer och deras närstående bör informeras på det sätt som når dem bäst och hjälper dem att finna en lämplig motionsform.

Motionskakan för över 65-åringar är ett konkret sätt att föra på tal hälsomotionsrekommendationer.

Motionsverksamheten måste presenteras på ett tillräckligt informativt sätt, oavsett om den presenteras i en broschyr eller i en tidning eller på nätet. De äldre måste få den information de behöver för att de ska veta hurdan funktionsförmåga det krävs för att de ska kunna delta i en grupp, vilken behörighet handledaren har och om det finns till exempel medhjälpare i gruppen. Det lönar sig dessutom att informera närmare om innehållet i motionsgruppens verksamhet, hur länge gruppen är verksam, hur man tar sig till och från gruppen och om användningen av hjälpmedel.

Kvalitetsrekommendationer

Att informera beslutsfattare

För anordnande av motionsverksamhet behövs det goda beslut och samarbete mellan olika sektorer. Beslutsfattarna engageras i verksamheten när de får information om rekommendationer och goda handlingsmodeller för att bevara de äldres rörelseförmåga. Dessutom är egna erfarenheter och möten med de äldre alltid ett effektivt sätt att påskynda besluten. Man kan till exempel bjuda in beslutsfattarna till idrottshallar och träningslokaler där de får bekanta sig med träningen och prova på att träna och får höra vilka erfarenheter de äldre har av verksamheten. Deltagande i exempelvis en friluftsdag för äldre eller i något annat evenemang är ett bra sätt att tillhandahålla beslutsfattarna information om frågor som gäller motion och utomhusmotion för seniorer.

Kunskap om och egna erfarenheter av fördelarna med motion såväl för de äldre som för samhället banar väg för bra beslut.