Sätt att informera samt kanaler och teman för informationen

Det lönar sig att presentera motionsformerna på de platser där seniorerna rör sig och även vid andra än motionsrelaterade evenemang. På så vis kan man nå även sådana äldre som inte aktivt söker sig till motionssammanhang eller antar att motion av någon orsak inte lämpar sig för dem. Ibland måste man söka upp dem hemma och ta dem med på någon form av motion, exempelvis genom hembesök i syfte att främja hälsa och välbefinnande. Många behöver personligt stöd och personlig uppmuntran. Det lönar sig att upprepa och använda sig av flera informationskanaler.

Det lönar sig att tala om motion också när det inte har ställts någon särskild fråga om detta.

Platser för motionsrådgivning

Platser där tröskeln för att få motionsrådgivning är låg är platser som är lättillgängliga där äldre personer rör sig. Motionsrådgivarna är till övervägande del yrkespersoner.

 • hälsovårdscentraler                                                                                     tiedottamisen tavat ja kanavat
 • köpcenter
 • apotek
 • bibliotek
 • motions- och idrottshallar

Seniorerna bör få

 • personlig rådgivning och vägledning för att gå vidare
 • en bedömning av rörelseförmågan
 • individuella instruktioner
 • vägledning till att börja utöva motion
 • uppföljning

Yrkespersoner i sitt arbete

Anställda inom social- och hälsovårdsväsendet och inom idrottsväsendet har en nyckelposition när det gäller att stödja motion bland äldre. Även privata serviceproducenter och organisationer spelar en viktig roll. Den som tillhandahåller motionsrådgivning måste ha tillräckliga baskunskaper om motion för äldre. Motionsrådgivning bör ges i samband med alla former av klientarbete bland seniorer.

 • idrottsinstruktörer vid sidan om sitt handledningsarbete samt information till andra yrkesutbildadeOta puheeksi
 • fysioterapeuter, konditionsskötare inom olika sektorer i sitt klientarbete
 • läkare: hänvisning till yrkespersonal inom motion och idrott, användning av motionsrecept
 • sjukskötare, hälsovårdare, närvårdare på sina mottagningar samt
 • genom hembesök i syfte att främja hälsa och välbefinnande
 • socialarbetare kan vägleda till yrkesutbildade inom motion och idrott

Kurser, evenemang och mässor

Man bör berätta om motion överallt där äldre personer samlas och rör sig. Exempel på evenemang:

 • kurser och allmänna föreläsningar på arbetar- och medborgarinstitut
 • besök hos pensionärsföreningars och andra föreningars klubbar och evenemang
 • sammankomster och evenemang i församlingar, marthakretsar och jaktsällskap
 • evenemang inom idrottssektorn och även kring andra teman, byafester, marknader, mässor
 • motions- och idrottsjippon, föreläsningar

Besök för att bekanta sig med idrottshallar och gym

Erfarenheter av motionsträning sporrar till att fortsätta. De äldre bör erbjudas möjlighet att i grupp eller individuellt

 • bekanta sig med motionslokaler och instruktörer Voima- ja tasapainoharjoittelu
 • prova olika anordningar
 • få sin rörelseförmåga testad
 • pröva sina färdigheter
 • få information

Informationskanaler

 • Motionskalender
  Uppgifter om motionsverksamhet i olika aktörers regi samlas i en gemensam publikation. I kalendern bör det ges en tillräckligt informativ beskrivning av innehållet i motionsverksamheten, av grupper på olika nivåer, av lokalernas tillgänglighet, av handledarna och av de praktiska arrangemangen. Distributionen bör vara övergripande. Motionskalendern bör vara lättåtkomlig också via nätet, och på nätet kan det finnas även annan information och material i anslutning till ämnet.
 • Medier
  Tidningar, lokalradio och tv: tidningsannonser, tidningsartiklar, faktakunskap och berättelser om motion bland äldre.
 • “Djungeltelegrafen”
  Bekantas eller grannars erfarenheter av träning och motionsverksamheten på orten sporrar den närmaste kretsen till att motionera. “Positiva erfarenheter sprider sig som ringar på vattnet.”

Teman för informationen

Seniorer informeras om motion på ett mångsidigt sätt och med hänsyn till de äldres livssituation och resurser samt tidigare motionshistoria. Det lönar sig att portionera viktiga kärnbudskap selektivt enligt situationen och behoven för att mottagaren inte ska bli uttröttad av informationsflödet. Teman för informationen:

 • Motionsträningens allmänna hälsoeffekter
 • Deltagande i motion
 • Motion och näring
 • Att förebygga fall

Läs mer om innehållet i motionsrådgivningen