Siirry sisältöön

Information och god praxis till hälsomotion för äldre

ikainstituutti_liikuntaneuvonta-1

Kuva: Siri Sipilä

Planering och vägledning

De yrkesutbildade måste kunna vägleda de äldre till någon lämplig motionsform eller till motionsrådgivning och stödja de äldres motion i vardagen. Rådgivaren bör ha tillräcklig kunskap om de lokala motionsaktiviteterna.

Informera och led vidare

Vid motionsrådgivning enligt lågtröskelprincipen uppmuntrar man de äldre att träna och ger dem information om

  • träningens betydelse
  • olika träningsmöjligheter
  • hur de kan ta sig till och från motionsgruppen och om eventuell transport

Om det behövs kan man tillsammans med handledaren ordna besök för att bekanta sig med eller testa idrottsplatserna. Det lönar sig att låna ut motionsredskap på prov till seniorerna, exempelvis hantlar som fästs med kardborrband, balansdyna och stavgångsstavar. Det är viktigt att vara lyhörd för den äldres egna önskemål och ta hänsyn till hans eller hennes livssituation och resurser.

Motionsplan

I samråd med den äldre kommer man överens om hälsorelaterade mål och gör man upp ett motionsprogram för de närmaste veckorna. I programmet ingår provning av olika motionsgrenar och utvärdering av erfarenheterna i samråd. Efter motionsutprovningarna gör man upp en motionsplan för en viss period.

Motionsplanen/motionsavtalet utarbetas i samråd med den äldre med beaktande av hälsomålsättningarna och motionsrekommendationerna.

Man diskuterar med den äldre vilken typ av motion och vilka konkreta närliggande mål som lämpar sig för hans eller hennes livssituation. För att motionsutövningen ska bli en regelbunden vana måste den kännas meningsfull för den äldre.

I motionsplanen dokumenteras den målsatta mängden vardagsmotion, utomhusmotion, motion på egen hand och handledd motion i grupp per vecka. Tillsammans med den äldre kommer man överens om uppföljningen, till exempel en telefontid med ett par veckors intervaller. Viktiga är i synnerhet klientens erfarenheter av att ha övervunnit hinder.

Uppmuntra och ge stöd

Det är bra att reservera tid för ett personligt uppföljningsmöte. Då kan man komplettera planen till exempel genom att byta ut motionssätten och öka antalet prestationer. Vid utvärderingen fokuseras den äldres framsteg i riktning mot egna etappmål samt hans eller hennes upplevelser av välbefinnande. På längre sikt bedöms måluppfyllelsen när det gäller kondition och hälsa.

Det gäller att stärka seniorens uppvaknade intresse för motion. Stödjande av bemästringskänslan ger upplevelser av att ha lyckats. Träningens effekter bedöms genom test av funktionsförmågan och genom respons av den äldre. Man kommer överens om uppföljning efter träningsperioden. Ett uppföljningskort är ett bra hjälpmedel för att dokumentera träningen. Exempelvis telefonsamtal i anslutning till uppföljningen sporrar till fortsatt träning på egen hand.