Företagssamarbete

Programmet Kraft i åren samordnas av Äldreinstitutet. Det är ett känt och aktuellt riksomfattande program för främjande av motionsverksamhet för äldre. Programmet ger konkreta resultat. Vi samarbetar gärna med företag som främjar motion och välfärd bland seniorer.

Våra partner är redan

HUR – tryckluftsbaserade lösningar för både motion och rehabilitering

Tevella Ab – redskap för mångsidig seniorverksamhet – för styrka och balans, stimulans och rekreation.

Om ditt företag är intresserat av att samarbeta med programmet Kraft i åren kan du kontakta programchef Elina Karvinen, tfn (09) 6122 1618 eller 040 530 2603 eller per e-post fornamn.efternamn(at)ikainstituutti.fi