Programmet Kraft i åren 2005-2009

Under programmets första femårsperiod utvecklades, anordnades och förankrades motionsverksamhet för seniorer inom 35 treåriga projekt på olika håll i Finland. Projekten administrerades av olika social- och hälsovårdsorganisationer. Projektarbetet resulterade i goda förfaranden för äldre personers träning på gymmet och hemma, för motionsrådgivning, för utomhusmotion, för utbildning av handledare och för stödåtgärder i anslutning till hälsomotion.

Äldreinstitutet ansvarade för styrningen av projekten. Som ett resultat av den interaktiva styrningen utformades det inom programmet en mentoringmodell för aktörer inom hälsomotion för äldre.