Siirry sisältöön

Information och god praxis till hälsomotion för äldre

O44A8231

Kuva: Ossi Gustafsson

   

Självutvärdering och observation

Genom självutvärderingstest, det vill säga olika slags enkäter och intervjuer, får man reda på hur personen själv upplever att han eller hon klarar av vissa aktiviteter. Testen är lätta att genomföra och lämpar sig för nästan alla.

Frågor om daglig fysisk aktivitet

Viktiga omständigheter

  • att röra sig inomhus, i trappor och utomhus
  • förändringar som gäller promenader och motion utomhus
  • tidpunkten för den förra utomhusmotionsvistelsen
  • eventuell fallrädsla och rädslans styrka

Hur de dagliga aktiviteterna lyckas, såsom

  • att resa sig i sittläge från liggande läge
  • att stiga upp från stolen
  • att stå utan stöd

Även exempelvis personlighet, emotionella faktorer, ålder och könstillhörighet inverkar på självutvärderingen. Kom ihåg att människor ofta över- eller underskattar sin funktionsförmåga.
Be den äldre visa hur han eller hon klarar av funktionerna och skriv in din bedömning i formuläret.

Bekanta dig också: