Siirry sisältöön

Information och god praxis till hälsomotion för äldre

O44A8129

Kuva: Ossi Gustafsson

Test för bedömning av rörelseförmågan

Det lönar sig att välja ett lämpligt test enligt den funktionsförmåga som ska mätas.

Valet av test påverkas också av i vilket utrymme testet utförs och vem som är testare. Enkla test som inte kräver stora utrymmen eller många instrument lämpar sig för hemförhållanden, servicecenter och klubblokaler. Test där det krävs större utrymmen, fler redskap och mera tid kan utföras i gymnastiksalar/idrottshallar. Förutom idrotts- och rehabiliteringspersonal kan också utbildade äldreomsorgsarbetare och kamrathandledare kan vara testare.

I allmänhet används en viss uppsättning mätare i sin helhet, ibland vissa delar av uppsättningen mätare. Testen utförs av yrkespersonal inom idrott och rehabilitering. Testserier som består av lättare och svårare moment och för vilka det finns vägledande referensvärden fungerar bäst. Referensvärdena anger medelvärdet för olika åldersgrupper i ett visst test.

Tester

För Kraft i åren målgrupp, dvs de äldre som börjar ha problem med funktionsförmåga, rekommenderas främst SPPB-test.

Kort testserie för den fysiska prestationsförmågan (Short Physical Performance Battery, SPPB)

Testet lämpar sig för bedömning av balans- och gångproblem hos äldre med olika slags kondition. Testet kan göras i gymnastiksalar/idrottshallar, men också hemma och i klubblokaler. Testserien består av tre delar: ett balanstest, ett test som mäter gånghastigheten (4 m) och ett test för att resa sig från stolen. SPPB- testserien beskrivs närmare och anvisningar för hur testet ska utföras finns på finska på Institutet för hälsa och välfärds webbsidor.

Bergs balanstest (Berg m.fl. 1992)

I Bergs balanstest bedömer man med hjälp av 14 olika rörelser som behövs i det dagliga livet hur personen klarar av att hålla balansen. Varje rörelse bedöms på skalan 0-4. Ju högre totalpoäng testpersonen får, desto bättre balans har han eller hon. De som utför mätningarna ska bekanta sig med instruktionerna och det rekommenderas att de tillsammans med en yrkesperson gör en demonstrationsövning för att veta hur rörelserna ska utföras.

Bekanta dig också: