Siirry sisältöön

Information och god praxis till hälsomotion för äldre

ikainstituutti_kuntosali-4

Kuva: Siri Sipilä

   

Test med gymutrustning

Samma gymutrustning som används för träning kan användas för att mäta muskelstyrkan. Det är viktigt att klarlägga utgångsnivå för att man ska kunna räkna ut ett lämpligt träningsmotstånd. För äldre med nedsatt funktionsförmåga är det lämpliga motståndet 60-80 % av den maximala prestationen. Av säkerhetsskäl klarläggs de äldres maximala styrka med hjälp av upprepningstest.

Fastställande av maximum för en upprepning (repetition) (1 RM) med hjälp av upprepningstest

  1. Omsorgsfull uppvärmning.
  2. Två eller tre olika vikter prövas och testpersonen uppmanas att bedöma hur tunga de känns under rörelsen.
  3. Utgående från försöken väljs en vikt med vilken den äldre med alla krafter orkar upprepa en rörelse 5-10 gånger utan uppehåll.
  4. Det behövs en lättare vikt om den äldre inte orkar utföra rörelsen fem gånger utan uppehåll.
  5. Det behövs en tyngre vikt om den äldre orkar utföra rörelsen mer än tio gånger i rad.
  6. Utgående från den bifogade tabellen kan man på basis av testresultatet räkna ut ett lämpligt träningsmotstånd som är 60-80 % av den maximala prestationen.

Bekanta dig också: