Siirry sisältöön

Information och god praxis till hälsomotion för äldre

IMG_5976

Kuva: Ossi Gustafsson

   

Träning förebygger effektivt fallolyckor

Många av fallolyckorna beror på nedsatt rörelseförmåga. Det är viktigt att förebygga fallolyckor, eftersom det att en äldre person faller i värsta fall kan betyda att han eller hon förlorar sin självständiga funktionsförmåga och löper risk att bli intagen för permanent institutionsvård. De som fallit tidigare kan också bli rädda för att röra sig.

Utöver mänskligt lidande orsakar fallolyckorna stora kostnader.

  • I Finland inträffar årligen mer än 7 000 höftledsbrott och av dem mer än 90 procent till följd av fall.
  • Under det första året efter att skadan uppkommit uppgår kostnaderna för ett höftledsbrott till närmare 20 000 euro per patient; här ingår sjukvård som i snitt omfattar 50 dygn.
  • Intagning för institutionsvård höjer kostnaderna för det första året till 45 000 euro.

Det har konstaterats att motionsinterventioner minskar fallen, fallskadorna och utgifterna på grund av dessa. Det är också känt att fysisk aktivitet har betydande positiva effekter för de äldres hälsa och funktionsförmåga.

Bekanta dig också: