Siirry sisältöön

Tai Chi -harjoittelulla voidaan vähentää ikäihmisten kaatumisia

 

Noin kolmannes kotona asuvista ikäihmisistä kaatuu vähintään kerran vuoden aikana. Tasapainon ja lihasvoiman ylläpito ja parantaminen harjoittelun avulla on tehokas keino iäkkäiden henkilöiden kaatumisten ehkäisemiseksi. Aiemmat tutkimukset ovat osoittaneet Tai Chi -harjoittelulla olevan hyödyllisiä vaikutuksia iäkkäiden henkilöiden tasapainoon.

Aiemmissa kaatumisten ehkäisyyn tähtäävissä Tai Chi -harjoittelututkimuksissa harjoittelukertoja on ollut vähintään 2 kertaa viikossa. Voukelatos ym. 2007 mukaan ikäihmisten saattaa kuitenkin olla vaikeaa ylläpitää tällaista harjoittelun määrää. Näin ollen he halusivat tutkimuksessaan tarkastella, voidaanko kerran viikossa toteutetulla Tai Chi -harjoittelulla vähentää terveiden iäkkäiden henkilöiden kaatumisia.

Tutkimukseen osallistui 702 itsenäisesti asuvaa yli 60-vuotiasta miestä ja naista, jotka arvottiin koe- (n=353) tai kontrolliryhmään (n=349). Koeryhmä harjoitteli kerran viikossa 60 minuuttia kerrallaan 16 viikon ajan. Harjoittelu koostui kokonaisuudessaan Tai Chi -harjoitteista ja toteutettiin 15 henkilön ryhmissä. Harjoittelusta vastasivat kokeneet Tai Chi -ohjaajat. Tutkittaville ei annettu ohjeita kotona tehtävään Tai Chi harjoitteluun

Kaatumisia seurattiin tutkimuksen alusta 24 viikon ajan päivittäin täytettävien kaatumiskalenterien avulla. Lisäksi koe- ja kontrolliryhmän tasapainoa arvioitiin kuudella tasapainotestillä, jotka toteutettiin tietokoneistetun tasapainolevyn avulla tutkimuksen alussa sekä heti 16 viikon harjoittelujakson jälkeen.

Seurannan aikana koeryhmässä tapahtui kontrolliryhmää vähemmän kaatumisia. Koeryhmän riski kaatua oli 16 viikon harjoittelun jälkeen 28 % pienempi (IRR 0.72, 95% CI 0.5-1.0) ja 24 viikon seurannan jälkeen 33% pienempi (IRR 0.67, 95% CI 0.5-0.9) kontrolliryhmään verrattuna. Harjoittelulla oli myös positiivisia vaikutuksia koeryhmän tasapainoon. Kuudesta mitatusta tasapainotestistä havaittiin koeryhmällä viidessä merkitsevä (p<.05) positiivinen harjoitteluvaikutus kontrolliryhmään verrattuna.

Tässä tutkimuksessa kerran viikossa toteutettuun Tai Chi -harjoittelu pienensi terveiden iäkkäiden henkilöiden kaatumisvaaraa.

Minna Mänty

Alkuperäistutkimus:

Voukelatos A, Cumming RG, Lord SR, Rissel C. A Randomized, Controlled Trial of Tai Chi for the Prevention of Falls: The Central Sydney Tai Chi Trial. Journal of the American Geriatrics Society 2007,55:1185-1191.