Siirry sisältöön

Fyysinen aktiivisuus kompensoi heikon lihasvoiman aiheuttamaa kuolleisuuden riskiä iäkkäillä

 

Heikentyneen lihasvoiman on havaittu lisäävän iäkkäiden ihmisten kuolleisuuden riskiä. Fyysisen aktiivisuuden avulla on mahdollista hidastaa ikääntymisen myötä tapahtuvaa lihasten, sydän- ja verenkiertoelimistön, hengitysfunktioiden sekä aineenvaihdunnan heikkenemistä. Fyysinen aktiivisuus vähentää myös joidenkin vakavien tautien riskiä, toimintakyvyttömyyttä sekä masentuneisuutta.

Pitkittäistutkimuksissa on havaittu, että fyysinen aktiivisuus pienentää kokonaiskuolleisuuden riskiä sekä riskiä kuolla sydän- ja verisuonitauteihin, hengitysteiden sairauksiin sekä syöpään.

Portgeijsin ym. (2007) tutkimuksen tarkoituksena oli tutkia lihasvoiman ja liikunta-aktiivisuuden yhteisvaikutuksia ja kuolleisuuden riskiä iäkkäillä henkilöillä.

Tutkimus on osa Ikivihreät-projektia, ja siihen osallistui 617 alkumittauksessa 75- ja 80-vuotasta miestä ja naista. Kuolleisuutta seurattiin 20 vuotta.

Fyysistä aktiivisuutta mitattiin Grimbyn asteikon pohjalta kehitetyllä mittarilla. Tutkittavia pyydettiin valitsemaan vastausvaihtoehto kuuden fyysistä aktiivisuutta kuvaavan väittämän joukosta. Maksimaalinen isometrinen käden puristusvoima, kyynärvarren koukistusvoima ja jalan ojennusvoima mitattiin erityisen voimatuolin avulla sekä vartalon ojennus ja koukistusvoima seisoma-asennossa.

Alkumittauksessa 38% miehistä ja 31% naisista luettiin fyysisesti aktiivisiksi. Kymmenen vuoden seuranta-ajan jälkeen niillä iäkkäillä, jotka kuuluivat fyysisesti inaktiivisten joukkoon, oli 1,7 -kertainen riski kuolla verrattuna fyysisesti aktiivisiin. Myös heikomman lihasvoiman omaavat olivat suuremmassa kuolleisuuden riskissä kuin ne, joilla oli vahvemmat lihasvoimat. Fyysisen aktiivisuuden ja lihasvoiman yhteisvaikutuksen tutkiminen kuitenkin osoitti, että fyysinen aktiivisuus vähensi kuolleisuuden riskiä erityisesti sellaisilla tutkittavilla, joilla oli heikko lihasvoima.

Tutkimus osoittaa, että erityisesti lihasvoimaltaan heikentyneet iäkkäät ihmiset voivat hyötyä fyysisen aktiivisuuden lisäämiseen tähtäävistä strategioista ja ohjelmista.

Tiina-Mari Lyyra

Alkuperäistukimus

Portegijs E, Rantanen T, Sipilä S, Laukkanen P, Heikkinen E. Physical activity compensates for increased mortality risk among older people with poor muscle strength. Scand J Med Sci Sports. 2007. [Epub ahead of print]