Siirry sisältöön

Hormonitasolla ja lihasvoimalla on yhteys kaatumisista aiheutuneisiin murtumiin iäkkäillä naisilla.

 

Luunmurtumiin johtavat kaatumiset ovat kasvava ongelma iäkkäillä ihmisillä aiheuttaen usein vakavia jälkiseurauksia. Kaatumistapaturman saaneiden iäkkäiden ihmisten riski joutua laitoshoitoon on yli 20-kertainen verrattuna niihin, jotka eivät ole kaatuneet tapaturmaisesti.

Lihasvoimalla on havaittu olevan yhteyttä kaatumis- ja murtumariskiin ja iäkkäiden naisten vaihdevuosi-iän hormonipitoisuuden laskun puolestaan on havaittu lisäävän lihasten ja luiden heikkenemistä. Edelleen on kuitenkin epäselvää, mikä on hormonien osuus iäkkäiden naisten murtumariskissä.

Sipilän ym.(2006) tutkimuksessa havaittiin, että alhainen seerumin estradiolipitoisuus oli yhteydessä lisääntyneeseen luunmurtuman riskiin, kun taas hyvä lihasvoima pienensi kaatumisesta johtuvien murtumien riskiä iäkkäillä naisilla.

Tutkimukseen osallistui 187 alkumittauksessa 75-vuotiasta Ikivihreät –projektin yhteydessä tutkittua jyväskyläläistä naista. Heiltä mitattiin seerumin estradioli-, testosteroni- sukupuolihormonia sitova globuliini- sekä dehydroepiandrosteroni- sulfaattipitoisuudet. Lihasvoima mitattiin kyynärvarren koukistaja- ja jalan ojentajalihaksista. Kaatumisten ilmaantuvuutta seurattiin 10 vuotta.

Kuusikymmentäviisi prosenttia seuratuista naisista kaatui tapaturmaisesti ainakin kerran 10 vuoden seurantajakson aikana. Niiden naisten, joiden seerumin estradiolipitoisuus oli alle 0.022 nmol/L, riski saada kaatumisen seurauksena murtuma oli kolminkertainen (RR 3.05; 95% CI 1.26-7.36) verrattuna naisiin, joiden estradiolipitoisuus oli yli 0.066 nmol/L. Mallien vakiointi lihasvoimalla ja luun mineraalitiheydellä ei selittänyt saatua tulosta. Hyvä lihasvoima puolestaan vähensi selvästi kaatumisesta johtuvien murtuvien riskiä verrattuna naisiin, joilla oli heikompi lihasvoima.

Tutkimus osoittaa, että hormonistatuksella ja lihasvoimalla on omat erilliset mekanisminsa, joiden kautta ne ovat yhteydessä murtumien ilmaantuvuuteen. Tutkimuksen tuloksia voidaan jatkossa hyödyntää kehitettäessä erilaisia kaatumisten ja murtumien ehkäisyyn tähtääviä toimia.

Tiina-Mari Lyyra

Alkuperäisjulkaisu:
Sipila S, Heikkinen E, Cheng S, Suominen H, Saari P, Kovanen V, Alen M, Rantanen T: Endogenous hormones, muscle strength, and risk of fall-related fractures in older women.
J Gerontol A Biol Sci Med Sci. 2006 Jan;61(1):92-6.