Siirry sisältöön

Ikäihmisten terveysliikuntaan tietoa ja hyviä käytäntöjä

O44A8129

Kuva: Ossi Gustafsson

SPPB-testi ja muita testejä liikkumiskyvyn arvioimiseksi

Testi liikkumiskyvyn arvioimiseen kannattaa valita testattavan henkilön toimintakyvyn mukaan. Esimerkiksi Voimaa vanhuuteen -ohjelman kohderyhmälle toimintakyvyltään heikentyneille ikäihmisille suositellaan ensisijaisesti SPPB-testiä. Sopivan testin valintaan vaikuttaa myös se, missä tilassa testi tehdään ja kuka toimii testaajana. Kotioloihin, palvelukeskuksiin ja kerhotiloihin soveltuvat yksinkertaiset, vähän tilaa ja välineitä vaativat testit kun taas liikuntasali mahdollistaa monipuolisemmat ja mahdollisesti enemmän tilaa vaativat testit.  Testaajina voivat toimia liikunnan ja kuntoutuksen ammattilaisten lisäksi myös koulutetut vanhustyöntekijät ja vertaisohjaajat.

Yleensä testeinä käytetään jotakin tiettyä mittaristoa kokonaisuudessaan, joskus niiden osioita. Parhaiten toimivat testistöt, joissa on helpompia ja vaikeampia osa-alueita ja joista on olemassa suuntaa antavia viitearvoja. Viitearvot kertovat kunkin ikäryhmän keskiarvon tietyn testin osalta.

Liikkumiskyvyn testejä

Voimaa vanhuuteen -ohjelman kohderyhmälle toimintakyvyltään heikentyneille ikäihmisille suositellaan ensisijaisesti SPPB-testiä. Suositus pohjautuu Voimaa vanhuuteen -ohjelman ohjausryhmän asiantuntijoiden tutkimuksiin ja arvioihin.

SPPB-testi, lyhyt fyysisen suorituskyvyn testistö (Short Physical Performance Battery)

SPPB-testi soveltuu erikuntoisten iäkkäiden tasapaino- ja kävelyongelmien arviointiin. Testin voi tehdä liikuntasaleissa, mutta myös kotioloissa ja kerhotiloissa. Testistössä on kolme osaa: tasapainotesti, kävelynopeustesti (4 m) ja tuolilta ylösnousutesti. Testin tarkempi kuvaus ja suoritusohjeet löytyvät Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen verkkosivuilta.

Bergin tasapainotesti

Bergin tasapainotestissä arvioidaan 14 erilaisen, jokapäiväisessä elämässä tarvittavan liikkeen avulla henkilön kykyä ylläpitää tasapainoaan. Jokainen liike arvioidaan asteikolla 0–4. Mitä korkeammat yhteispisteet testattava saa, sitä parempi tasapaino hänellä on. Mittaajan tulee perehtyä ohjeisiin ja heille suositellaan ammattilaisen kanssa käytävää demonstraatioharjoitusta siitä, kuinka liikkeet tulee suorittaa. (Berg ym. 1992) Lisätietoa sekä Bergin tasapainotestin seurantalomake, mittausohjeet sekä suoritusohjeet löytyvät Toimia.fi -sivuston mittaripankista.

TOIMIVA-testit

TOIMIVA-testit rakentuvat kuudesta osiosta, joiden avulla mitataan iäkkään henkilön edellytyksiä suoriutua päivittäisistä toiminnoista. Osiot ovat yhdellä jalalla seisominen, tuolilta ylösnousu viisi kertaa, puristusvoima, 10 metrin kävelynopeuden mittaus, VAS-kipujana sekä PEF-mittaus, jolla mitataan keuhkojen toimintaa. Kohderyhmänä TOIMIVA-testeissä ovat yli 70-vuotiaat henkilöt. (Hamilas ym. 2000) Lisäohjeita Toimiva-testien suorittamisesta ja suomalaisista viitearvoista.

Koti- ja kerhotesti

Koti- ja kerhotestinä voidaan käyttää esimerkiksi osioita Bergin tasapainotestistä sekä Toimiva-testistä. Tasapainoa mitataan Bergin testin viidellä osiolla: Istumasta seisomaan nousu, siirtyminen, seisominen silmät kiinni, seisten esineen nostaminen lattialta sekä kääntyminen 360 astetta. Jalkojen lihasvoimatestiksi sopii hyvin Toimiva-testin tuolilta ylösnousu -testi.

Tutustu myös: