Siirry sisältöön

Ikäihmisten terveysliikuntaan tietoa ja hyviä käytäntöjä

O44A7902

Kuva: Ossi Gustafsson

   

Tiedottaminen on tärkeää

Tiedota iäkkäille

Vähän liikkuvien iäkkäiden innostaminen mukaan liikuntatoimintaan on tärkeää, sillä erityisesti he hyötyvät liikunnan lisäämisestä. Konkreettisia tapoja tiedottaa liikunnan terveysvaikutuksista sekä kunnan liikuntapalveluista ja -mahdollisuuksista ovat:

  • Liikuntakalenteri. Eri toimijoiden järjestämästä liikuntatoiminnasta kootaan tiedot yhteiseen julkaisuun. Kalenterissa tulee olla riittävän informatiivinen kuvaus liikuntatoiminnan sisällöstä, tasoryhmistä, tilojen esteettömyydestä, ohjaajista ja käytännön järjestelyistä. Jakelun on oltava kattava. Liikuntakalenterin tulee olla myös verkossa helposti saatavilla ja verkossa voi olla myös muuta aiheeseen liittyvää tietoa ja materiaalia.
  • Media. Lehdet, paikallisradio ja tv ovat hyviä tapoja tavoittaa ikäihmisiä ja viestiä liikunnasta. Liikuntaa voi tuoda esille lehti-ilmoituksissa, artikkeleissa sekä vaikka iäkkäiden liikunnasta kertovissa tarinoissa.
  • “Puskaradio”. Tuttavan tai naapurin kokemukset harjoittelusta ja paikkakunnan liikuntatoiminnasta kannustavat lähipiiriä liikunnan pariin. “Hyvä kello kauas kuuluu”.

Vakuuta päättäjät

Kuntien taloudesta ja toiminnan resurssista päättäville kannattaa antaa konkreettisia esimerkkejä liikuntatoiminnan vaikuttavuudesta ja hyödyistä ikäihmisille. Näin he osaavat paremmin tehdä hyviä päätöksiä ikäihmisten liikkumismahdollisuuksien puolesta. Omakohtainen kokemus ja iäkkäiden tapaaminen on tehokas keino päätösten vauhdittamiseksi.

  • Kutsu päättäjät liikunta- ja kuntosaleille tutustumaan ja kuulemaan iäkkäiden kokemuksia toiminnasta.
  • Haasta päättäjät osallistumaan iäkkäiden ulkoilupäivään tai muuhun tapahtumaan.

Iäkkäiden liikuntaan panostaminen kannattaa. Tutkimustiedon perusteella liikunta- ja ravitsemusneuvonta sekä terveysliikunta tuottavat lyhyessä ajassa hyvinvointia iäkkäille ja säästöjä sosiaali- ja terveydenhuollon kuluihin.

Tutustu myös: