Siirry sisältöön

Ikäihmisten terveysliikuntaan tietoa ja hyviä käytäntöjä

Tutkimustiivistelmiä liikuntaharjoittelusta

Liikuntaharjoittelu

Seuraavista tutkimustiivistelmistä löytyy tietoa eri tavoilla toteutetun liikuntaharjoittelun vaikutuksista iäkkäiden ihmisten toimintakykyyn ja terveyteen sekä tietoa liikkumisen suosituksista. 

Ikäinstituutin lonkkamurtumalaskuri, Tutkittuun tietoon ja valtakunnallisiin tilastotietoihin perustuva lonkkamurtumalaskuri kunnille, PDF (2022)

Koronapandemian aiheuttamia muutoksia ikäihmisten terveyteen ja toimintakykyyn (2021)

Iäkkäät ihmiset ovat nuortuneet: fyysinen ja älyllinen toimintakyky on parantunut merkittävästi (2020)

Kestävyysliikunta ja lihasvoimaharjoittelu ovat yhteydessä matalampaan kuolemanriskiin (2020)

Liikuntaharjoittelu madaltaa kaatumis- ja murtumariskiä iäkkäillä (2019)

Hyvä lihasvoima vähentää iäkkäiden ihmisten toiminnanvajauksien ja kuolleisuuden riskiä  (2003)

Liikunta, mieli ja aivoterveys

Seuraavista tutkimustiivistelmistä löytyy tietoa liikunnan roolista aivoterveydessä sekä sosiaalisen ja kognitiivisen toimintakyvyn ylläpitämisessä 

Iäkkäillä liikunnan harrastajilla muita paksumpi aivokuori  (2020)