Siirry sisältöön

Ikäihmisten terveysliikuntaan tietoa ja hyviä käytäntöjä

Yhdessä ulos ulkoilupulasta

Moni ikäihminen ei uskalla tai pääse ulos ilman toisen apua. Ikäihmiset tarvitsevat turvallista ulkoiluseuraa ja ohjattua ulkoilutoimintaa esteettömillä reiteillä. Ulkoiluystävän kanssa toimintakyvyltään heikentynytkin ikäihminen uskaltaa lähteä ulos hoitamaan asioita tai nauttimaan raittiista ilmasta muiden kanssa. Säännöllinen ulkoiluryhmä tai korttelikävely lähellä kotia kannustaa liikkeelle.

Ulkoilun järjestäminen onnistuu julkisen sektorin ja järjestöjen poikkisektorisella yhteistyöllä. Ammattilaiset voivat hankkia valmiuksia vapaaehtoisten kouluttamiseen ja toiminnan koordinoimiseen. Paikallisissa ulkoiluystäväksi iäkkäälle -koulutuksissa saa käytännönläheistä tietoa ulkoilun merkityksestä, turvallisuudesta ja vapaaehtoistyöstä. Ulkoiluystävänä toimiminen ei vaadi erityisiä taitoja. Vapaaehtoinen ulkoiluystävä voi toimia ulkoiluapuna tukea tarvitsevalle iäkkäälle tai avustajana porukkalenkillä tai ulkoliikuntatapahtumissa. Ulkoilutoiminnassa noudatetaan vapaaehtoistyön periaatteita.

Näin lisäät ikäihmisten ulkoilua

  • kouluttaudu paikalliseksi kouluttajaksi Ikäinstituutin Ulkoiluystäväksi iäkkäälle -kouluttajakoulutuksessa
  • tiedota alkavasta koulutuksesta; ilmoita lehdissä, sosiaalisessa mediassa, paikallisradiossa tai hyödynnä puskaradiota
  • rekrytoi vapaaehtoisia eläkeläis- ja liikuntajärjestöistä (esim. Ladun paikallisyhdistys, Martat, srk) ja houkuttele oppilaitoksia ottamaan ulkoilu osaksi opintoja
  • kouluta vapaaehtoisia Ulkoiluystäväksi iäkkäälle -koulutuksen mukaan
  • saata ulkoiluystävä ja ikäihminen yhteen; kotihoito tai seurakunta on hyvä yhteistyökumppani, ensimmäisillä tapaamiskerroilla kerroilla mukana voi olla kouluttaja tai muu ammattilainen
  • käynnistä ohjattu ulkoiluryhmä ulkoliikuntapuistoon tai tietylle asuinalueelle yhteistyössä esimerkiksi liikuntatoimen ja järjestöjen kanssa; huolehdi, että lenkillä on eripituiset reitit hitaammin ja nopeammin kulkeville (esim. Lahden pysäkkilenkki)
  • tiedota ulkoilutoiminnasta tavalla, joka tavoittaa ikäihmiset
  • sovi toiminnan koordinoinnista eri toimijoiden kesken
  • järjestä täydennyskoulutusta ja virkistystilaisuuksia vapaaehtoisille ulkoiluystäville; tapaamisissa voi olla erilaisia teemoja kuten ensiapu, kulttuurikohteet, oman jaksamisen tukeminen
  • kannusta hyödyntämään erilaisia ulkoliikuntamateriaaleja

 

Tutustu myös: