Siirry sisältöön

Ikäihmisten terveysliikuntaan tietoa ja hyviä käytäntöjä

IMG_3639

Kuva: Ossi Gustafsson

     

Ulkoilun hyvinvointivaikutukset

Ulkoilu kuuluu hyvään vanhuuteen. Mitä useammin liikkumiseen ja ulkoiluun on mahdollisuus, sen parempi terveys ja hyvinvointi – niin fyysisesti, psyykkisesti kuin sosiaalisestikin. Liikunnan lisäksi ulkoilu tarjoaa luontokokemuksia, virkistymistä ja rentoutumista. Ulkoilun voi yhdistää asioimiseen ja sosiaaliseen kanssakäymiseen.

Fyysiset vaikutukset

Ulkona liikkuminen ylläpitää iäkkäiden ihmisten toimintakykyä ja auttaa heitä selviytymään päivittäisistä toiminnoista itsenäisesti mahdollisimman pitkään ja vähentää näin palveluiden ja avuntarvetta. Suurin hyöty saadaan säännöllisellä ulkoilulla. Ulkoilu vaikuttaa myönteisesti

 • lihasvoimaan ja -kestävyyteen
 • luuston vahvuuteen
 • nivelten liikkuvuuteen
 • vastustuskykyyn ja yleiskuntoon
 • unen laatuun
 • ruokahaluun ja terveellisten ruokailutottumusten ylläpitoon
 • tasapaino- ja koordinaatiokykyyn sekä kehonhallintaan
 • hengitys- ja verenkiertoelimistön sekä hermoston toimintaan
 • painon hallintaan
 • vaivojen ja kivun kokemuksiin
 • sydän- ja verisuonitautien sekä aikuisiän diabeteksen ennaltaehkäisyyn ja hoitoon.

Erilaisissa ympäristöissä liikkuminen tuo vaihtelua ulkoiluun. Reipas kävely, epätasainen maasto sekä ylä- ja alamäet lisäävät harjoituksen haastavuutta ja vaikutuksia. Säännöllinen voima- ja tasapainoharjoittelu on hyvä perusta ulkoilulle, sillä se lisää liikkumisvarmuutta ja keventää kävelyä. Vahvat jalat vievät ulos!

Psyykkiset vaikutukset

Ulkona liikkuminen virkistää, rentouttaa, parantaa mielialaa ja lisää stressinsietokykyä. Liikunta tukee itseluottamusta ja elämään tyytyväisyyttä. Ahdistuneisuus ja rauhattomuus vähenevät ja tasapainoisuus sekä energisyys lisääntyvät. Myös keskittymiskyky paranee. Ulkoilu lisää mielen hyvinvointia

 • tuottamalla ilon, vapauden ja viihtyvyyden tunteita
 • synnyttämällä miellyttäviä aistikokemuksia
 • herättämällä tunteita ja muistoja
 • rauhoittamalla ja virkistämällä mieltä
 • tukemalla itsenäisyyttä ja oman elämän hallintaa
 • tarjoamalla mahdollisuutta käyttää omia taitojaan ja saada onnistumisen kokemuksia
 • ennaltaehkäisemällä ja hoitamalla masennusta.

Luonto ja kaupunkien viherympäristöt tarjoavat monipuolisia aistikokemuksia, jotka ylläpitävät aistien toimintaa. Muistisairaalle luonto voi tuoda hyvää mieltä, kiinnostavaa nähtävää ja koettavaa (lumi, ruoho, lehdet, kukat) tai se voi tuoda mieleen vanhoja muistoja.

Sosiaaliset vaikutukset

Ulkoilulla on havaittu olevan paljon myönteisiä vaikutuksia myös sosiaaliseen vuorovaikutukseen. Ulkoilu tarjoaa mahdollisuuden muiden ihmisten tapaamiseen etenkin silloin, kun ulkoillaan ryhmässä porukkalenkillä tai liikuntapuistossa. Hyvät mahdollisuudet ulkona liikkumiseen ja ulkoiluun

 • motivoivat säännölliseen ulkoiluun
 • tukevat sosiaalisten kontaktien säilymistä
 • ehkäisevät yksinäisyyden kokemuksia
 • laajentavat sosiaalista verkostoa
 • lisäävät osallisuuden tunnetta
 • herättävät kiinnostusta lähiympäristöön ja sen tapahtumiin
 • tukevat yhteisöllisyyden kehittymistä.