Siirry sisältöön

Ikäihmisten terveysliikuntaan tietoa ja hyviä käytäntöjä

Iäkkäitä ulkoilemassa

Ulkoilu

Ulkoilu kuuluu hyvään vanhuuteen. Usealla 75 vuotta täyttäneellä ulkoilu vähenee toimintakyvyn heikentyessä, vaikka ulkona liikkumisen tarve säilyy.
Finterveys 2017 -kyselyn mukaan 80 vuotta täyttäneistä naisista vajaa kolmannes (29,1%) ja miehistä vajaa puolet (46,6%)  pystyy kävelemään vaikeuksitta puolen kilometrin matkan.

Säännöllinen ulkoilu

 • virkistää ja rentouttaa mieltä
 • kehittää tasapainoa ja lihasvoimaa
 • parantaa liikkumisvarmuutta
 • antaa mahdollisuuksia omien asioiden hoitamiseen
  ja ystävien tapaamiseen

Moni ikäihminen ei liikkumiskyvyn ongelmien, kaatumisen pelon tai yksinäisyyden vuoksi pääse ulos. Tarvitaan erilaisia tukitoimia, jotta iäkkäät voivat ulkoilla turvallisesti.

Näin lisäät ikäihmisten ulkoilua

 • kouluttaudu paikalliseksi kouluttajaksi Ikäinstituutin Ulkoiluystäväksi iäkkäälle -kouluttajakoulutuksessa
 • tiedota alkavasta koulutuksesta
  – ilmoita lehdissä, sosiaalisessa mediassa ja paikallisradiossa, hyödynnä puskaradiota
 • rekrytoi  vapaaehtoisia
  – eläkeläis-, liikunta- tai muista järjestöistä,  esim. Ladun paikallisyhdistys, martat, srk
  – houkuttele oppilaitoksia ottamaan ulkoilu osaksi opintoja
 • kouluta vapaaehtoisia Ulkoiluystäväksi iäkkäälle -koulutuksen mukaan
 • saata ulkoiluystävä ja ikäihminen yhteen (PDF)
  – kotihoito tai seurakunta on hyvä yhteistyökumppani
  – ensimmäisillä tapaamiskerroilla kerroilla mukana voi olla kouluttaja tai muu ammattilainen
 • käynnistä ohjattu ulkoiluryhmä (PDF) esim. ulkoliikuntapuistoon tai tietylle asuinalueelle
  – yhteistyössä esimerkiksi liikuntatoimen ja järjestöjen kanssa
  – huolehdi, että lenkillä on eripituiset reitit hitaammin ja nopeammin kulkeville (esim. Lahden pysäkkilenkki)
 • tiedota ulkoilutoiminnasta tavalla, joka tavoittaa ikäihmiset
 • sovi toiminnan koordinoinnista eri toimijoiden kesken.
 • järjestä täydennyskoulutusta ja virkistystilaisuuksia vapaaehtoisille ulkoiluystäville
  – tapaamisissa voi olla erilaisia teemoja: ensiapu, kulttuurikohteet, oman jaksamisen tukeminen
  – kannusta hyödyntämään erilaisia ulkoliikuntamateriaaleja

Hyviä toimintatapoja ikäihmisten terveysliikuntaan:

lenkille

Porukalla lenkille – ohjatut ulkoiluryhmat (PDF)

 

ulkoilu_ystävä

Ulkoiluystäväksi iäkkäälle -vapaaehtoinen ulkoilun tukena (PDF)

 

yhdessä_ulkoillen

Ikäinstituutti on julkaissut Suositukset iäkkäiden turvallisen ja säännöllisen ulkona liikkumisen edistämiseksi (PDF)