Ohjattu ulkoilu

Moni ikäihminen ei uskalla tai pääse ulos ilman toisen apua. Ikäihmiset tarvitsevat turvallista ulkoiluseuraa ja ohjattua ulkoilutoimintaa esteettömillä reiteillä.

Ulkoiluystävän kanssa ulos tai porukalla lenkille

Ulkoiluystävän kanssa toimintakyvyltään heikentynytkin ikäihminen uskaltaa lähteä ulos hoitamaan asioita tai nauttimaan raittiista ilmasta muiden kanssa. Säännöllinen ulkoiluryhmä tai korttelikävely lähellä kotia kannustaa liikkeelle.

Ulkoiluystäväksi iäkkäälle -kouluttajakoulutus antaa valmiudet ja valmiin materiaalin vapaaehtoisten ja vertaisten kouluttamiseen. Paikallisissa ulkoiluystäväksi iäkkäälle -koulutuksissa saa käytännönläheistä tietoa ulkoilun merkityksestä, turvallisuudesta ja vapaaehtoistyöstä. Opaskirja vapaaehtoiselle ulkoiluystävälle antaa tietoa ja vinkkejä ulkoiluystävänä toimimiseen.

Tutustu myös: Voimaa ja tasapainoa liikuntapuistosta Vertaisohjaajaopas
Muita ulkoilun hyviä toimintatapoja Voimaa vanhuuteen -kuntien posterijulkaisussa (s. 21-31).

Ulkoiluystävänä toimiminen ei vaadi erityisiä taitoja. Vapaaehtoinen ulkoiluystävä voi toimia ulkoiluapuna tukea tarvitsevalle iäkkäälle tai avustajana ulkoliikuntaryhmässä.
Esimerkki ulkoiluystävänä toimimisesta 

Esimerkkejä ulkoilutoiminnasta:

Penkkien valloitus Lahdessa
Penkkien valloitus -tapahtumia järjestettiinsyksyn 2013 aikana kahdeksassa eri kaupunginosassa. Penkit vietiin sinne missä asuu paljon ikäihmisiä. Tapahtumat oli tarkoitettu huonosti liikkuville ikäihmisille, mutta puiston penkeille sai tulla jumppaamaan kuka tahansa ohikulkijakin. Tuolijumpan lisäksi ikäihmiset saivat pelata mölkkyä ja bocciaa. Lahden kaupungin Liikuntapalveluiden teltan luo sai tulla kertomaan oman mielipiteensä ikääntyvien liikuntapaikkojen kehittämiseksi.
Lahden kaupungin Liikuntapalvelut

 

 

Hyviä toimintatapoja ikäihmisten terveysliikuntaan:

 

jalkapallokenttä

Liikkeellä loskassakin – lähiliikuntapaikkana jalkapallokentta

 

lenkille

Porukalla lenkille – ohjatut ulkoiluryhmat

 

ulkoilu_ystävä

Ulkoiluystäväksi iäkkäälle -vapaaehtoinen ulkoilun tukena

 

yhdessä_ulkoillen

Yhdessä ulkoillen -iäkkäiden ulkoilupaivätapahtumat