Siirry sisältöön
sopivat ulkoiluympäristöt

Sopivat ulkoiluympäristöt

Iäkkäät ihmiset tarvitsevat turvallisia, esteettömiä ja miellyttäviä ulkoiluympäristöjä,
joissa on huomioitu ikääntymisen mahdollisesti mukanaan tuomat rajoitteet.

Tutustu Ikäinstituutin oppaaseen Muisti- ja ikäystävällisyyttä asumiseen

Iäkkäille ihmisille sopivassa ulkoiluympäristössä on huomioitu muun muassa, että

  • istuimia ja levähdyspaikkoja on riittävästi – näköyhteys seuraavaan levähdyspaikkaan on tärkeää
  • kaltevuudet ja pinnanmuodot eivät ole liian suuria
  • kaiteet on sijoitettu mahdollisuuksien mukaan reitin molemmin puolin
  • valaistus on riittävä eikä jätä varjoja
  • kasvillisuus on monipuolista ja vuodenaikojen mukaan vaihtelevaa
  • kunnossapidosta huolehditaan – myös talvisaikaan
  • kulkeminen sisältä ulos ja takaisin onnistuu vaivatta, esim. ei raskaita ulko-ovia
  • liikuntavälineet ja muut toiminnalliset alueet on sijoitettu näkyvälle paikalle, mutta kuitenkin niin, että ne on mahdollista kiertää

Lisätietoa ulkoiluympäristöjen suunnittelusta:
www.varttuneidenlahiliikuntapaikat.fi
Sivustolta löytyy esimerkkejä hyvin toteutetuista iäkkäiden lähiliikuntapaikoista ja palvelutalojen piha-alueista.

Hyviä toimintatapoja ikäihmisten terveysliikuntaan:

jalkapallokenttä

Liikkeellä loskassakin – lähiliikuntapaikkana jalkapallokentta (PDF)

 

lenkille

Porukalla lenkille – ohjatut ulkoiluryhmat (PDF)

 

ulkoilu_ystävä

Ulkoiluystäväksi iäkkäälle -vapaaehtoinen ulkoilun tukena (PDF)

 

yhdessä_ulkoillen

Yhdessä ulkoillen -iäkkäiden ulkoilupaivätapahtumat (PDF)

Valokuva Ossi Gustafsson