Siirry sisältöön
sopivat ulkoiluympäristöt

Sopivat ulkoiluympäristöt

Iäkkäät ihmiset tarvitsevat turvallisia, esteettömiä ja miellyttäviä ulkoiluympäristöjä, joissa on huomioitu ikääntymisen mahdollisesti mukanaan tuomat rajoitteet. Lähipuisto tai sopivan pituinen kävelyreitti houkuttelee lähtemään ulos.

Iäkkäille ihmisille sopivassa ulkoiluympäristössä on huomioitu muun muassa, että

  • istuimia ja levähdyspaikkoja on riittävästi – näköyhteys seuraavaan levähdyspaikkaan on tärkeää
  • kaltevuudet ja pinnanmuodot eivät ole liian suuria
  • kaiteet on sijoitettu mahdollisuuksien mukaan reitin molemmin puolin
  • valaistus on riittävä eikä jätä varjoja
  • kasvillisuus on monipuolista ja vuodenaikojen mukaan vaihtelevaa
  • kunnossapidosta huolehditaan – myös talvisaikaan
  • kulkeminen sisältä ulos ja takaisin onnistuu vaivatta, esim. ei raskaita ulko-ovia
  • liikuntavälineet ja muut toiminnalliset alueet on sijoitettu näkyvälle paikalle, mutta kuitenkin niin, että ne on mahdollista kiertää

Lisätietoa ulkoiluympäristöjen suunnittelusta:
www.varttuneidenlahiliikuntapaikat.fi
Sivustolta löytyy esimerkkejä hyvin toteutetuista iäkkäiden lähiliikuntapaikoista ja palvelutalojen piha-alueista.

Hyviä toimintatapoja ikäihmisten terveysliikuntaan:

jalkapallokenttä

Liikkeellä loskassakin – lähiliikuntapaikkana jalkapallokentta (PDF)

 

lenkille

Porukalla lenkille – ohjatut ulkoiluryhmat (PDF)

 

ulkoilu_ystävä

Ulkoiluystäväksi iäkkäälle -vapaaehtoinen ulkoilun tukena (PDF)

 

yhdessä_ulkoillen

Yhdessä ulkoillen -iäkkäiden ulkoilupaivätapahtumat (PDF)

Valokuva Ossi Gustafsson