Tausta

Aiempien tutkimusten mukaan intensiivisellä liikunnan harrastamisella saattaa olla positiivisia vaikutuksia iäkkäiden henkilöiden muistitoiminnoille. Kevyen liikunnan, kuten kävelyn, yhteyksiä dementiaan ei ole aiemmin tutkittu.

Tarkoitus

Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, onko kävelyllä yhteyttä iäkkäiden henkilöiden riskiin sairastua dementiaan.

Menetelmät

Tutkimukseen osallistui 2257 yli 70-vuotiasta miestä, jotka eivät sairastaneet dementiaa ja joilla ei ollut vakavia fyysiseen tai psyykkiseen toimintakykyyn vaikuttavia sairauksia. Tutkimuksen alussa miehiä pyydettiin arviomaan matka, jonka he kävelivät keskimäärin päivittäin (km/päivä). Dementian ilmaantumista seurattiin 3 vuoden välein 6 vuoden ajan. Dementia oireita seulottiin CASI (Cognitive Abilities Screening Instrument) -mittarin avulla ja varsinainen dementia diagnoosi tehtiin neurologisen ja neuropsykologisen arvioinnin sekä laboratorio ja tomografia mittausten perusteella.

Tulokset

Kuuden vuoden seurannan aikana tutkittavista yhteensä 158 sairastui dementiaan (15.6/1000 henkilövuotta). Miehillä, jotka kävelivät alle 0.4km päivässä, oli lähes kaksinkertainen riski sairastua dementiaan verrattuna yli 3.2km päivässä käveleviin miehiin (17.8 vs. 10.3/1000 henkilövuotta; RH 1.8; 95 % CI 1.04-3.01). Vastaavasti myös miehillä, jotka kävelivät 0.4-1.6km päivässä, oli suurentunut riski sairastua dementiaan verrattuna yli 3.2 km päivässä käveleviin miehiin (17.6  vs. 10.3/1000 henkilövuotta, RH 1.7, 95 % CI 1.02-2.86).

Johtopäätökset

Tässä tutkimuksessa havaittiin iäkkäiden miesten dementiariskin pienenevän viikoittaisen kävelymatkan pidentyessä.

Tutkijoiden mukaan aktiiviseen elämäntapaan kannustaminen saattaa auttaa kognitiivisten toimintojen ylläpitoa ikääntyessä.

 

Minna Mänty

Lähde: Abbott RD, White LR, Ross GW, Masaki KH, Curb JD, Petrovitch H. Walking and dementia in physically capable elderly men. JAMA 2004; 292:1447-53.