Säännöllinen kävely saattaa alentaa iäkkäiden miesten kuolleisuusriskiä

Tausta

Liikunnan terveysvaikutuksista tiedetään jo paljon, mutta matala-intensiteettisen fyysisen harjoittelun, kuten kävelyn, yhteyttä pitkäikäisyyteen on tutkittu vasta vähän.

Tarkoitus

Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, onko kävelyn määrällä yhteyttä iäkkäiden henkilöiden kuolleisuuteen.

Menetelmät

Tutkimukseen osallistui 707 tupakoimatonta ja kohtuullisen fyysisen kunnon omaavaa 61–81-vuotiasta miestä. Tutkimuksen alussa arvioitiin jokaisen miehen päivittäin kävelemä matka (km/pv). Henkilöt jaettiin päivittäisen kävelymatkan mukaan kolmeen ryhmään: 1) 0-1.5 km käveleviin, 2) 1.6-3.2 km käveleviin ja 3) yli 3.2 km käveleviin. Kuolleisuutta seurattiin 12 kuukauden ajan.

Tulokset

Tutkittavista 29 % kuoli 12 kuukauden seurannan aikana. Kuolleisuus lisääntyi merkitsevästi (p<.001) päivittäisen kävelymatkan lyhentyessä. Kuolleisuus yli 3.2km kävelevillä oli 24 %, 1.6–3.2 km kävelevillä 27 % ja alle 1.6 km kävelevillä 41 %. Tarkemmat analyysit osoittivat, että alle 1.6 km päivässä kävelevillä miehillä oli lähes kaksinkertainen riski kuolla seurannan aikana verrattuna miehiin, jotka kävelivät yli 3.2 km (RR1.8; 95 % CI 1.2-2.7) tai 1.6-3.2 km (RR 1.5; 95 % CI 1.1-2.1) päivässä. Analyyseissä huomioitiin myös mahdolliset muut tuloksiin vaikuttavat riskitekijät, kuten kolesteroli, verenpaine, diabetes, alkoholin käyttö ja yleinen aktiivisuustaso.

Johtopäätökset

Tässä tutkimuksessa säännöllisellä kävelyllä havaittiin olevan yhteyttä iäkkäiden miesten alempaan kuolleisuusriskiin. Lisätutkimuksia tarvitaan selvittämään, voidaanko kävelyä lisäämällä vähentää iäkkäiden henkilöiden kuolleisuutta.

Tutkijoiden mukaan iäkkäiden henkilöiden kannustaminen päivittäisen kävelyn lisäämiseen saattaa parantaa heidän terveyttään ja lisätä elinikää. Tutkijat haluavat myös painottaa, että pitkäaikainen sitoutuminen matala-intensiteettisen harjoitteluun, kuten kävelyyn, saattaa olla huomattavasti helpompaa intensiiviseen harjoitteluun verrattuna.

 

Minna Mänty

Lähde: Hakim AA, Petrovitch H, Burchfiel CM, Ross GW, Rodriguez BL, White LR, et al. Effects of walking on mortality among nonsmoking retired men. N Engl J Med 1998;338:94-9.: