Siirry sisältöön

Ikäihmisten terveysliikuntaan tietoa ja hyviä käytäntöjä

Voimaa vanhuuteen Etelä-Karjalassa

Ikäinstituutti on mukana Etelä-Karjalan hyvinvointialueen koordinoimassa Ikäystävällinen Etelä-Karjala -hankkeessa. Hankkeen tavoitteena on rakentaa yhdenvertainen verkostojohtamisen toimintamalli. Hyvinvointia ja terveyttä edistävällä toiminnalla, ennakoivilla ja iäkkäiden osallisuutta, verkostoitumista ja toimintakykyä tukevilla ratkaisuilla voidaan siirtää iäkkäiden palvelutarvetta.

Yhtenä osatavoitteena on rakentaa maakunnallinen Voimaa vanhuuteen -toimintamalli, jossa vahvistetaan toimijoiden terveysliikunnan osaamista, yhtenäisiä liikuntakäytäntöjä ja viestintää liikunnan merkityksestä. Tällä edistetään ikäihmisten tasapuolisia osallistumismahdollisuuksia asuinkunnasta riippumatta ja lisätään kuntien yhteistyötä ikäihmisten liikunnassa.

Keskeiset toiminnat ja tuotokset

Hanke-esittely Etelä-Karjalan hyvinvointialueen sivuilla

Kaatumisten ehkäisy Etelä-Karjalassa

Hankkeessa ovat mukana kaikki Etelä-Karjalan yhdeksän kuntaa: Imatra, Lappeenranta, Lemi, Luumäki, Parikkala, Rautjärvi, Ruokolahti, Savitaipale ja Taipalsaari.

Voimaa vanhuuteen -ohjelma Etelä-Karjalassa. Kohderyhmänä kotona asuvat ikäihmiset (75+), joiden toimintakyky on alkanut heikentyä. Kehitetään ja yhtenäistetään iäkkäiden terveysliikuntatoimintaa: Voima-tasapainoharjoittelu/tehoharjoittelujaksot, ulkoilu,etäjumppa, liikuntaneuvonta. Eksoten, kuntien ja järjestöjen yhteistyön tiivistäminen. Ikäinstituutin koulutukset ja muu tuki.

Lisätietoja:

Ikäinstituutin erityisasiantuntijat Heli Starck ja Minna Säpyskä-Nordberg etunimi.sukunimi@ikainstituutti.fi