Voimaa vanhuuteen -ohjelma

Voimaa vanhuuteen -ohjelma Voimaa vanhuuteen -ohjelman päämääränä on edistää vielä kotona itsenäisesti pärjäävien, toimintakyvyltään heikentyneiden ikäihmisten (75+) liikkumiskykyä, osallisuutta ja itsenäistä selviytymistä terveysliikunnan avulla. Liikunta on osoitettu tehokkaaksi ja edulliseksi tavaksi edistää ikäihmisten hyvinvointia laaja-alaisesti. Ohjelmaa on koordinoinut Ikäinstituutti vuodesta 2005 alkaen. Toimintaa toteutetaan Veikkauksen tuotoilla. Voimaa vanhuuteen -kunnissa otetaan käyttöön ikäihmisten terveysliikunnan hyviä käytäntöjä … Jatka artikkelin Voimaa vanhuuteen -ohjelma lukemista