Siirry sisältöön

Voimaa vanhuuteen -ohjelma 2005-2009

työtä paikallisesti

Ohjelman ensimmäisellä viisivuotiskaudella ikäihmisten liikuntatoimintaa kehitettiin, järjestettiin ja juurrutettiin 35 kolmivuotisessa sosiaali- ja terveysjärjestöjen hallinnoimassa hankkeessa eri puolilla Suomea. Hanketyössä syntyi hyviä toimintatapoja iäkkäiden kuntosali- ja kotiharjoitteluun, liikuntaneuvontaan, ulkoiluun, ohjaajien kouluttamiseen ja terveysliikunnan tukitoimiin. Hyvät toimintatavat on koottu kolmeen Liikuntatekoja iäkkään hyväksi -oppaaseen.

Hankkeiden ohjauksesta vastasi Ikäinstituutti. Vuorovaikutteisen ohjauksen tuloksena ohjelmassa kehittyi mentorointimalli iäkkäiden terveysliikunnan toimijoille. Ohjelmaan liittyi systemaattinen seuranta ja Net Effect Oy:n toteuttama ulkoinen arviointi. Tutustu seuranta- ja arviointiraportteihin.

Tutustu paikallishankkeiden työhön valitsemalla hankeryhmä.