Siirry sisältöön

Hämeenlinna

Asukasluku: 67 497
75 vuotta täyttäneitä: 6 750 (10 %)
Lähde: Sotkanet 31.12.2012

Yhteyshenkilöt: Ritva-Liisa Salonen ja Hilkka Leskinen-Nikander (etunimi.sukunimi@hameenlinna.fi)

Keskeiset Voimaa vanhuuteen -toiminnot kunnassa

Kunnon Hoitaja -toimintamalli
Hämeenlinnan kaupungin kotihoidon henkilöstölle suunnattu koulutus asiakkaiden toimintakyvyn mittaamiseen ja edistämiseen. Koulutus toimii apuna tehtäessä asiakkaan kanssa palvelusuunnitelmaan kirjattavaa liikkumissuunnitelmaa. Koulutuksen tavoitteena on tukea iäkkäiden ihmisten kotona asumista perustuen lihasvoiman ja tasapainon kehittämiseen.

Ulkoiluystävä-toimintamalli
Toimintakyvyiltään heikentyneiden ikäihmisten liikkumista tukevaa vertaistoimintaa. Ikäinstituutti kouluttaa valtakunnallisesti Ulkoiluystävä-kouluttajia, jotka kouluttavat ulkoiluystäviä paikallisesti. Ulkoiluystävinä voivat toimia kaikkia vapaaehtoistyöstä ja iäkkäiden liikkumisesta kiinnostuneet henkilöt.

Taloyhtiö-toimintamalli
Taloyhtiöiden omista haluista ja voimavaroista kumpuavaa yhteisöllistä toimintaa. Liikuntaryhmien vetäjien on mahdollista kouluttautua VertaisVeturiksi. Liikuntaryhmien toimintaa seurataan. Taloyhtiöt tekevät yhteistyötä kotihoidon fysioterapeuttien kanssa, joiden kautta talon asukas voi päästä Voimaa Vanhuuteen -ryhmään.

Posteri: Taloyhtiöiden liikuntaryhmät Hämeenlinnassa

VertaisVeturi-toimintamalli
VertaisVeturit ovat liikunnan vertaisohjaajia ikäihmisten liikuntaryhmille. VertaisVetureita kouluttavat liikunnan ammattilaiset ja VoiTas-koulutuksen saaneet henkilöt. Hämeenlinnassa VertaisVetureita toimii myös taloyhtiöiden liikuntaryhmien vetäjinä.