Ikäihmisten liikuntaraadit

Valtakunnalliset suositukset sekä 1.7.2013 voimaan tullut vanhuspalvelulaki kannustavat ikäihmisten äänen kuulemiseen ja osallisuuden lisäämiseen palvelujen kehittämisessä. Voimaa vanhuuteen -ohjelmassa aloitettiin vuonna 2012 Ikäihmisten liikuntaraadit, joissa ikäihmiset tuovat julki toiveitaan ja pääsevät vaikuttamaan liikuntatoimintojen ja liikkumisympäristöjen kehittämiseen. Ikäihmisten liikunnan järjestäjät, liikkumisympäristöjen suunnittelijat ja päättäjät puolestaan saavat raatilaisilta tietoa toimintansa tueksi.
Liikuntaraadit toteutetaan paikallisen yhteistyöryhmän ja Ikäinstituutin yhteistyönä. Kahden tunnin ryhmäkeskusteluun kutsutaan 8-12 ikäihmistä. Teemoina ovat liikuntaneuvonta sekä kokemus liikunnan esteistä ja kannusteista. Kunnan päättäjiä ja virkamiehiä eri hallintokunnista sekä järjestöistä kutsutaan tilaisuuden lopuksi kuulemaan keskustelun yhteenveto. Ikäinstituutti tekee tilaisuuden tuloksista tiedotteen, jonka yhteistyöryhmät lähettävät raatiin osallistuneille ikäihmisille, kunnan päättäjille, virkamiehille sekä paikallislehdille.

Liikuntaraateja on pidetty yhteensä 33 Voimaa vanhuuten -kunnassa.

Tiedotteet liikuntaraatien tuloksista