Siirry sisältöön

Kouvola

Asukasluku: 86 926
75 vuotta täyttäneitä: 9 127 (10,5 %)
Lähde: Sotkanet 31.12.2013

Yhteyshenkilö: Mirja Michelsson
mirja.michelsson(at)kouvola.fi

Voimaa vanhuuteen -työ Kouvolassa
Yhteistyökumppaneina liikunta-, kuntoutus-, kotihoito ja ikäihmisen varhaisentuen palvelut, kansalaisopisto, Kymenlaakson kylät, seurakunta ja järjestöt.

Päätavoite

Valtakunnallisen Voimaa vanhuuteen – iäkkäiden terveysliikuntaohjelman päämääränä on edistää kotona asuvien, toimintakyvyltään heikentyneiden ikäihmisten (75+) itsenäistä selviytymistä ja elämänlaatua terveysliikunnan avulla.
Toimintakyvyn heikkoudella tarkoitetaan ennakoivia liikkumisongelmia, alkavia muistisairauksia tai lievää masennusta, jotka voivat johtaa liikkumisen rajoittumiseen ja avun tarpeen lisääntymiseen. Kohderyhmään kuuluvalla saattaa olla esim. tilapäisen kotihoidon, ateria- tai kylpypalvelun tarvetta, tai hän kuuluu omaishoidon piiriin.

Esitykset Voimaa vanhuuteen juhlaseminaarissa 21.-22.4.2015
Esitys: Voimaa ja varmuutta – Vertaisohjaaja
Posteri: Vertaisohjaajat voimavarana

Liikuntaraati 2013
Tietoa päättäjille -infokirje liikuntaraadista 2014

Vuosikatsaukset
Vuosikatsaus 2013
Tietoa päättäjille: Koulutetut VertaisVeturit liikuttavat Kouvolan iäkkäitä

Tietoa päättäjille -infokirje vuosiseurannan tuloksista 2014

Katsaus Kouvolan Voimaa vanhuuteen -työhön 2011-2014
Tietoa päättäjille 2015: Vertaisohjaajat liikuttavat Kouvolan ikäihmisiä

Keskeiset Voimaa vanhuuteen -toiminnot kunnassa

Ulkoiluystäväkoulutus
VV-hanke kouluttaa yhteistyökumppaneiden kanssa ulkoiluystäviä koko Kouvolan alueella, huomioiden erityisesti muistisairaiden ulkoilun.

Vertaisohjaajakoulutus
Vertaisohjaajia ikäihmisten liikuntaryhmille. Vertaisohjaajia kouluttavat liikunnan ammattilaiset ja VoiTas-koulutuksen saaneet henkilöt. Koulutusta suunnataan erityisesti järjestöille ja kylille, sekä taajama-alueille, joissa ei ole tarjolla liikuntaa kohderyhmälle.

Ajankohtaisia koulutuksia ja tapahtumia syksy 2014
VertaisVeturien koulutus alkaa 3.10.
Ulkoiluystäväksi iäkkäälle -koulutus, yhteistyössä Kouvolan sudun Muisti ry:n kanssa alkaa 4.11.
Päivätanssit Haanojan Haalilla 3.10.
Voimaa vanhuuteen Kouvolassa -juhlaseminaari 27.11.2014